Схема розбору багатокомпонентного складнопідрядного речення

Багатокомпонентне складнопідрядне речення

 

Схема розбору

1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо;
2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне;
3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне;
4) за будовою – складне;
5) за кількістю предикативних одиниць – багатокомпонентне (вкажіть кількість предикативних одиниць);
6) за наявністю і характером сполучних засобів – сполучникове / сполучнослівне / сполучниково-сполучнослівне; складнопідрядне; за різновидом підрядності – з однорідною супідрядністю; з неоднорідною одночленною / різночленною супідрядністю; з послідовною підрядністю; з комбінованою підрядністю (перерахуйте види підрядності);
7) характер предикативних одиниць – котра головна, котрі підрядні;
8) аналіз підрядної (підрядних) – а) від чого залежить підрядна – від іменника, прикметника, дієслова, прислівника, співвідносного слова тощо, від усієї головної частини; б) яку структуру утворює – нерозчленовану, розчленовану; в) семантико-структурний тип підрядної частини; г) засіб зв’язку – підрядний сполучник; сполучне слово, його морфологічне вираження і синтаксична роль у підрядній частині; корелятивна пара – співвідносне слово у головній частині + сполучник чи сполучне слово в підрядній частині; ґ) позиція підрядної частини щодо головної (чи іншої підрядної) – перед нею, усередині чи після неї;
9) пунктуація: пояснення розділових знаків (або їхньої відсутності) між предикативними одиницями складнопідрядного речення і знака в кінці речення.

Характеристика предикативних одиниць і словосполучень однієї предикативної одиниці.

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *