Зразки аналізу відокремлення

Аналіз відокремлення

 

Наведено схеми і зразки розбору відокремлених членів речення.

 

Схема розбору

  • відокремлений член речення – а) поширений, непоширений; б) який за семантико-синтаксичною функцією: напівпредикативний, опосередкований – пояснювальний, уточнювальний, зі значенням включення, виключення чи заміщення; в) який за позицією щодо означуваного слова (ОС) препозиційний, постпозиційний; г) схема;

 

В і д о к р е м л е н е   о з н а ч е н н я

 

     дієприкм.    прийм.      ім.          ім.      част. дієсл. прийм.    ім.            ім.
Вихований   без   матері, Борис   не   звик   до   виявів   чулості (П. Загребельний).

9) ускладнене відокремленим означенням;
11, 12) Борис (який?) вихований без матері – відокремлене узгоджене означення, виражене дієприкметниковим зворотом; а) напівпредикативне; б) поширене; в) препозиційне; г) /     /, ОС;

13) пунктуація: к о м о ю відокремлене поширене препозиційне означення, яке має додаткове обставинне значення причини: не звик до виявів чулості (чому?) бо вихований без матері;

В і д о к р е м л е н а   п р и к л а д к а

 

    ім.        ім.           прикм.        ім.    прийм.     присл.               прикм.   спол.   прикм.         ім.             дієсл.
Іван Дробот, молодий танкіст   з  надзвичайно приємним  і  скромним лицем, хвилювався (О. Довженко).

9) ускладнене відокремленою прикладкою;

11, 12) Іван Дробот (який?) молодий танкіст з надзвичайно приємним і скромним лицем – відокремлена прикладка, виражена ім. у Н. в. із залежними словами; а) напівпредикативна; б) поширена; в) постпозиційна; г) ОС, /     /, ...;
13) пунктуація: к о м а м и  відокремлена прикладка – загальна назва, що стоїть після означуваного іменника – власної назви;

В і д о к р е м л е н а   о б с т а в и н а

 

       дієприсл.      прийм.          ім.               ім.      дієсл.
Упоравшись   коло   хазяйства, Чіпка  поїхав (Панас Мирний).

9) ускладнене відокремленою обставиною;

11, 12) поїхав (коли?) упоравшись коло хазяйства – відокремлена обставина часу, виражена дієприслівниковим зворотом; а) поширена; б) напівпредикативна; в) препозиційна; г) /     /, ОС;

13) пунктуація: к о м о ю  відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом;

В і д о к р е м л е н е   п о р і в н я л ь н е   о з н а ч е н н я

 

прийм.  ім.       ім.            дієсл.         прикм.   спол.      прикм.           ім.
З     краю   неба  насувались   білі,   наче   молочні,   хмари (М. Коцюбинський).

9) ускладнене відокремленим означенням;

11, 12) хмари (які?) білі – узгоджене означення, виражене прикм.;
білі (які саме?) наче молочні – відокремлене означення, виражене прикм. з порівняльним сполучником наче (порівняльним зворотом); а) опосередковане, уточнювальне; б) непоширене; в) постпозиційне; г) ОС, /наче /;

13) пунктуація: к о м а м и   відокремлено член речення з порівняльним значенням, уведений сполучником наче – порівняльний зворот;

В і д о к р е м л е н а   п о я с н ю в а л ь н а   п р и к л а д к а

 

      дієсл.    прийм. займ.       присл.            ім.          спол.       ім.
Прилетів    до    нас    здалека   чорногуз,   або   лелека (М. Адаменко).

9) ускладнене відокремленою прикладкою;
11, 12) чорногуз (який?) або лелека – відокремлена прикладка, виражена ім. і поєднана пояснювальним спол. або; а) опосередкована, пояснювальна; б) непоширена; в) постпозиційна; г) ОС, /або /;
13) пунктуація: к о м а м и   відокремлено прикладку, поєднану з означуваним словом за допомогою сполучника або;

В і д о к р е м л е н а   у т о ч н ю в а л ь н а   о б с т а в и н а

 

присл. прийм.    ім.       дієсл.    займ.     ім.
Там,    на    столі,  лежить  моє  перо (Л. Костенко).

9) ускладнене відокремленою обставиною;
11, 12) лежить (де?) там – обставина місця, виражена присл.;
там (де саме?) на столі – відокремлена обставина місця, виражена ім. у М. в. з прийм.; а) опосередкована, уточнювальна; б) непоширена; в) постпозиційна; г) ОС, /     /;
13) пунктуація: к о м а м и   відокремлено обставину, яка уточнює значення попередньої обставини;

В і д о к р е м л е н и й   д о д а т о к

 

займ.           прийм.              ім.                присл.              дієсл.    прийм.  займ.          ім.
Всі,   за  винятком Бойчука,   здивовано   дивилися   на   свого   шкіпера (М. Тараненко).

9) ускладнене відокремленим додатком;
11, 12) всі (за винятком кого?) за винятком Бойчука – відокремлений додаток, виражений ім. у Р. в. з прийм. за винятком; а) опосередкований, зі значенням виключення; б) непоширений; в) постпозиційний; г) ОС,за винятком    /;
13) пунктуація: к о м а м и   відокремлено додаток, уведений прийменником за винятком;

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *