Схема розбору двокомпонентного складнопідрядного речення

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Схема розбору

 

Наведено схему розбору двокомпонентного складнопідрядного речення.

 

1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо;

 

2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне;

 

3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне;

 

4) за будовою – складне;

 

5) за кількістю предикативних одиниць – двокомпонентне;

 

6) за наявністю і характером сполучних засобів – сполучникове / сполучнослівне , складнопідрядне;

 

7) характер предикативних одиниць – котра головна, котра (котрі) підрядні;

 

8) аналіз підрядної – а) від чого залежить підрядна – від іменника, прикметника, дієслова, прислівника, співвідносного слова тощо, від усієї головної частини; б) яку структуру утворює – нерозчленовану, розчленовану; в) семантико-структурний тип підрядної частини і;, якщо є, група г) засіб зв’язку – підрядний сполучник; сполучне слово, його морфологічне вираження і синтаксична роль у підрядній частині; корелятивна пара – співвідносне слово у головній частині + сполучник чи сполучне слово в підрядній частині; ґ) позиція підрядної частини щодо головної – перед нею, усередині чи після неї;

9) пунктуація: пояснення розділових знаків (або їхньої відсутності) між предикативними одиницями складнопідрядного речення і знака в кінці речення.

Характеристика предикативних одиниць і словосполучень однієї предикативної одиниці.

 

Напишіть, будь ласка, у коментарі про опрацювання цього довідкового матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *