Рубрика: 2. Правила пунктуації

Розділові знаки при цитатах

Розділові знаки при цитатах Схарактеризовано пунктуацію в реченнях із цитатами.   У М О В Н І  П О З Н А Ч Е Н Н Я Слова автора А (якщо записані з великої букви) а (якщо записані з малої букви) Цитата Ц (якщо записана з великої букви) ц (якщо записана з малої букви)   […]

Розділові знаки в реченні зі словами як, мов, наче, неначе, ніж і под

Таблиця 133. Розділові знаки в реченні зі словами як, мов, наче, неначе, ніж і под. Наведено правила пунктуації в реченнях зі словами як, мов, наче, неначе, ніж тощо. Розділові знаки перед структурами з як, мов, наче, неначе, ніж і под. залежать від граматичних, значеннєвих та стилістичних чинників. Кому с т а в л я т […]

Пунктуація в разі збігу сполучників

Таблиця 132. Пунктуація в разі збігу сполучників   У складному реченні в разі збігу сполучників кому між ними або  с т а в л я т ь, або  н е  с т а в л я т ь. Кому с т а в л я т ь (і роблять паузу): 1) між двома підрядними сполучниками […]

Розділові знаки в складнопідрядному реченні з однорідними супідрядними

Таблиця 131. Розділові знаки в складнопідрядному реченні з однорідними супідрядними частинами У складнопідрядному реченні з однорідними супідрядними частинами може стояти к о м а, к о м а  і  т и р е, к р а п к а  з  к о м о ю  або ж розділовий знак  в і д с у т […]

Розділові знаки в конструкціях з прямою мовою

Розділові знаки в конструкціях з прямою мовою   Схарактеризовано пунктуацію в разі записування прямої мови в рядок чи з нового рядка.  У М О В Н І   П О З Н А Ч Е Н Н Я   Пряма мова П (якщо записана з великої букви)п (якщо записана з малої букви) Слова автора А (якщо […]

Розділові знаки при діалозі

Розділові знаки при діалозі Схарактеризовано особливості пунктуації залежно від способу записування реплік. Пунктуація при діалозі залежить від способу записування реплік – з нового рядка чи в рядок. 1. Якщо кожну репліку починають з нового рядка, то їх записують з абзацу і перед ними ставлять тире. – Геть все сплюндрували, – обізвався Андрій. – Хіба то […]

Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні

Таблиця 134. Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні   Наведено правила пунктуації в складному безсполучниковому реченні.   Між предикативними частинами складного безсполучникового речення можуть стояти к о м а,  к р а п к а   з   к о м о ю,  т и р е,  д в о к р а п к а. 1. […]

Розділові знаки в складнопідрядному реченні

Розділові знаки в складнопідрядному реченні   Наведено правила пунктуації в складнопідрядному реченні.   Між предикативними частинами складнопідрядного речення можуть стоятик о м а, т и р е, к о м а і т и р е, зрідка – д в о к р а п к а, або ж розділовий знак в і д с […]

Пунктуація в складносурядному реченні

Таблиця 129. Розділові знаки в складносурядному реченні   Між предикативними частинами складносурядного речення можуть стояти к о м а,  т и р е,  к р а п к а  з  к о м о ю  або ж розділовий знак  в і д с у т н і й. К о м у  звичайно ставлять: між […]