Схема розбору багатокомпонентного складного речення з різними видами зв’язку

Б А Г А Т О К О М П О Н Е Н Т Н Е  С К Л А Д Н Е  Р Е Ч Е Н Н Я
З  Р І З Н И М И  В И Д А М И  З В’Я З К У

 

Схема розбору

1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо;
2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне;
3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне;
4) за будовою – складне;
5) за кількістю предикативних одиниць – багатокомпонентне (вкажіть кількість предикативних одиниць);
6) за видами зв’язку – з різними видами зв’язку (перерахуйте види зв’язку, починаючи із зовнішнього рівня);
7) кількість рівнів членування;
8) характеристика синтаксичного зв’язку і семантико-синтаксичних відношень між компонентами кожного з рівнів членування за схемою відповідного двокомпонентного речення – складносурядного, складнопідрядного чи безсполучникового;
9) пунктуація: пояснення розділових знаків (чи їхньої відсутності) між предикативними одиницями складного речення і знака в кінці речення.

Характеристика предикативних одиниць і словосполучень однієї предикативної одиниці.

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

  1. Дякую, дуже корисна інформація! 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *