Практичне заняття 3

Культура мовлення. Основні поняття культури мовлення

 

Дібрано завдання і тренувальні вправи для закріплення навичок дотримання норм української літературної мови.

 

Завдання для всіх студентів  

 

А. Запам’ятайте скоромовки, стежте за правильною вимовою звуків.

 • Ніс Гриць пиріг через поріг, став на горіх – упав через поріг.
 • В чаплі чорні черевички, чапля чапа до водички.

Б. З навчально-методичного посібника «Пишемо українською без помилок» опрацюйте пункт

про вимову і написання голосних а, о в словах української мови (с. 8), запишіть ці слова в зошит.

В. З навчально-методичного посібника «Пишемо українською без помилок» опрацюйте пункти 29-37 про засоби милозвучності української мови, а з «Українського правопису» — про чергування у/в, і/й; запишіть відомості в зошит у формі таблиць.

 

Індивідуальні завдання

 

1.І. Запишіть слова у дві колонки: 1) із вставленою буквою а; 2) із вставленою буквою о. Прокоментуйте написання цих голосних.

Б...рсук, л...мав, к...лач, к...зацтво, п...сол, допом...гати, окс...мит, сл...в’яни, ...таман, зл...мати, зл...млене, ...брикос, б...гатослівність, см...лоскип, скр...єні, м...роз, х...зяїн, п...гон, п...гано, г...рячі.

ІІ. Перекладіть на українську мову. Прокоментуйте правопис слів у російській та українській мовах.

Аренда, сосед, богатство, можно, сероватый, тоннель, Алексей, пловец, разделить, ноль, выгонять, Александр, работа, разум, паром, яблоко, торговать, разведка, катить, соперник, маршировать, расти, заря, каждый.

 • З'ясуйте зміст терміна культура мовлення. Схарактеризуйте комунікативно-стилістичні якості мовлення (1-3).

 

2.І. Прокоментуйте норми літературної вимови приголосних у наведених словах.

Гриб – грип, мимохідь – мимохіть, міг – міх, зуб – суп; вогкий, нігті, легко, кігті, дьогтю; кров, знов, вперше, втратити; насип, Об, любов, вісім, верф; відрядження, ходжу, віджилий, піджарений; дзиґа, дзьоб, надзвичайний, підзахисний; чого, кричати, чути, ніччю; що, щука, щастя, кращі; ходиш, пишеш, шість, затишшя; маж, мажте, подорожі, подорожжю; грати – ґрати, гніт – ґніт.

ІІ. Із посібника В. Чукіної та ін. запишіть усі слова з буквою [ґ], подайте тлумачення їхніх значень.

 • Схарактеризуйте комунікативно-стилістичні якості мовлення (4-6).

 

3.І. Вставте пропущені букви у (в), і (й) у прислів’я, поясніть позиційні чергування.

1. Не купуй кота ... мішку. 2. Держи ноги ... теплі, голову ... холоді, живіт ...  голоді – не будеш хворіти, будеш довго жити. 3. Краще синиця ... жмені, ніж журавель  ... небі. 4. ...чорашнього дна ...   ста кіньми не доженеш. 5. ...  нероби завжди не...рожай. 6. ...  умілого долото рибу ловить. 7. За науку – цілуй батька  ... матір ... руку. 8. Однією рукою ... долоні не заплещеш. 9. ...  золота клітка для пташки неволя. 10. ...  своїй хаті ... угли помагають.

ІІ. Впишіть частки, дібравши їх із довідки. Зробіть висновок про вживання цих часток.  

1. Хотілося ... усе обговорити. 2. Ми ... уже прийшли. 3. Взяв ... я тебе з собою. 4. Вивчіть ... вірш.  Д о в і д к а: би (б), же (ж).

 • Схарактеризуйте комунікативно-стилістичні якості мовлення (7-10).

 

4.І. Перепишіть прислів’я, добираючи потрібні варіанти прийменника з (із, зі), поясніть їх уживання.

1. Коли квітень ... водою, то травень ... травою. 2. Не дай Боже ...  Івана пана, ... кози кожуха, ... свині чобіт. 3. ... чужого воза серед дороги злазь. 4. Хто ... ступою, а я ... товкачем. 5. ...  золотом, як  ... вогнем: і тепло ... ним, і небезпечно. 6. Часом ... квасом, а порою ... бідою. 7. ... жиру й собака казиться.

ІІ. Запишіть словосполучення, поясніть, у котрих треба виправити порушення милозвучності мови і які можливі варіанти.

Справа іде на лад, лунає у вухах, рятуватись втечею, ідуть в ногу, оце й усе, в усій красі, далось взнаки, над всяке сподівання, в глибині душі, один в один, мірялись силою, а мені і невтямки, піді мною, так і сказали би, з щирою душею, от тобі й маєш, раніше і тепер.

 • Схарактеризуйте комунікативно-стилістичні якості мовлення (11-14).

 

5. І. Перекладіть подані слова українською мовою, поставте наголос, уведіть їх у словосполучення.

Говорят, братья, дрова, летопись, маленький, восьмой, верба, звонить, приятель, черствый, восемьдесят, низкий, твердый, олень, ненависть, четырнадцать, спина, широко, жили.

ІІ. Користуючись словником (зазначте яким), поставте наголос у поданих словах, поясніть роль наголосу. Складіть із цими словами речення чи словосполучення.

Атлас – атлас, поклади – поклади, вигода – вигода, шкода – шкода, лікарський – лікарський, батьківський – батьківський, магістерський – магістерський, колос – колос, лупа – лупа, прошу – прошу, відомість – відомість, ручки (множ.) – ручки (множ.), музика – музика, типовий – типовий.

 • Схарактеризуйте норму як основне поняття культури мови. З'ясуйте поняття варіантності норм, наведіть приклади.

 

6. І. Користуючись словником (зазначте яким), запишіть слова: 1) з наголосом на першому складі; 2) з наголосом на другому складі; 3) з наголосом на третьому складі; 4) з варіативним наголошенням. Запам’ятайте місце наголосу в цих словах.

Середина, наглядач, течія, український, ім’я, вчора, новий, апостроф, подруга, фаховий, ясний, позаторік, рукопис, показ, також, старий, шостий, доповісти, виразний, порядковий, випадок, мабуть, сантиметр, одинадцять, дошка, дочка, донька, вірші, помилка, беззахисний, сімдесят, читання, довідник, частки (множ.), текстовий, напій, зв'язний, ознака, опріч, загадка, фольга, алфавіт, квартал, феномен.

ІІ. Запишіть слова в родовому відмінку, поясніть чергування голосних.

Канів, Фастів, Бердичів, Київ, Миколаїв, Могилів-Подільський, Коростишів,  Ірпінь, Чугуїв, Прокіп, Григір, Козеріг, Кишинів, Федір; творчість,  ґречність, радість, щирість,  шляхетність,  більшість, меншість, кількість, можливість, ввічливість, відомість, власність.

 • З'ясуйте зміст поняття кодифікація норм, схарактеризуйте її позитивні й негативні аспекти. Розкажіть про нормалізацію української мови.

 

7. І. Користуючись посібником «Пишемо українською без помилок» (п. 45, с. 13-14), згрупуйте слова: 1) зі спрощенням у вимові й на письмі; 2) зі спрощенням тільки у вимові. Поясніть правопис слів.

Балас...ний, шіс...надцятий, ад’ютан...ський, свис...нути, улес...ливий, аген...ство, влас...ний, у хус...ці, ненавис...ний, прихвос...ні, наміс...ник, аванпос...ний, медаліс...ці, кореспонден...ський, хрус...нути, совіс...ний, абонен...ський, жаліс...ний, шіс...десят, пристрас...ний, зловіс...но, невіс...ці, журналіс...ський, форпос...ний, шіс...сот, дилетан...ський, капос...ний, прикріс...ний, почес...ний, первіс...ний, заздріс...ний, компос...ний, очис...ний.

ІІ. Від поданих іменників за допомогою суфікса -ськ(ий) утворіть прикметники. Поясніть наявність чи відсутність змін приголосних.

Чех, чуваш, турок,  латиш, білорус, словак, киргиз, грек, гагауз, печеніг, казах, баск, француз, юнак, викладач; Прилуки,  Ревуха, Запоріжжя, Острог, Кременчук, Тростянець, Кривий Ріг, Судак, Арциз, Токмак, Цюрих, Оренбург, Воронеж, Волга, Балхаш, Виборг, Калуш, Збараж, Гаага, Овруч, Кавказ, Бортничі, Росток, Галич,  Сиваш, Нагуєвичі, Золотоноша, Народичі, Черемош, Ладога.

 • Схарактеризуйте явище пуризму у сфері кодифікації норм.

 

Напишіть, будь ласка, в коментарі про виконання домашнього завдання і зазначте номер вправи.

 1. Завдання виконала 

  1. Дуже добре.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *