Метка: алюзія

Лекція 8

Стилістичне використання складних форм організації мовлення. Стилістика пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення   Описано стилістичні функції складних речень, періоду, абзацу, пунктуації, засобів відтворення чужого мовлення.   1. Стилістичні можливості складних речень. 2. Стилістика періоду. 3. Стилістичні функції абзацу. 4. Розмір речення як синтаксичної одиниці. 5. Стилістика засобів відтворення чужого мовлення в тексті. 6. Фігури […]

Практичне заняття 11

Стилістичні функції пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних функцій пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення.   Теоретичні питання 1. Стилістичні функції пунктуації. 2. Стилістика засобів відтворення чужого мовлення в тексті. 3. Фігури інтертексту: цитування, аплікація, алюзія. Парафраз і плагіат.   Вправи 1. Схарактеризуйте стилістичні функції пунктуації. 1) як […]