Рубрика: 2. Розбір складних речень

Схема розбору періоду

П Е Р І О Д Наведено схему і зразок розбору періоду. Схема розбору періоду   Аналізоване речення, його графічна схема. 1) особлива синтаксична конструкція; 2) частини періоду, його різновид – класичний, незамкнений, обірваний, обрамлений; 3) значення і будова засновку; 4) значення і будова висновку; 5) характеристика синтаксичної структури періоду; 6) пояснення розділових знаків.   […]

Схема розбору багатокомпонентного складнопідрядного речення

Багатокомпонентне складнопідрядне речення   Схема розбору 1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне; 4) за будовою – складне; 5) за кількістю предикативних одиниць – багатокомпонентне (вкажіть кількість предикативних одиниць); 6) за наявністю і […]

Схема розбору конструкції з прямою мовою

Розбір констукції з прямою мовою Наведено схему і зразок розбору конструкції з прямою мовою. Схема розбору конструкції з прямою мовою   Аналізована конструкція, її графічна схема. 1. Складники конструкції з прямою мовою, місце прямої мови стосовно слів автора. 2. Розділові знаки в конструкції з прямою мовою. 3. Синтаксична будова прямої мови. 4. Синтаксична будова слів […]

Пунктуаційний розбір тексту

П У Н К Т У А Ц І Й Н И Й   Р О З Б І Р  Т Е К С Т У Наведено послідовність і зразок пунктуаційного розбору тексту. Послідовність пунктуаційного розбору тексту   Аналізований текст (із пронумерованими реченнями і пронумерованими в межах кожного речення розділовими знаками). 1. Назвіть розділовий знак (знаки), […]

Схема розбору багатокомпонентного складного безсполучникового речення

БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ   Наведено схему розбору багатокомпонентного складного безсполучникового речення.   Схема розбору:   1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне; 4) за будовою – складне; 5) за кількістю предикативних одиниць […]

Схема розбору двокомпонентного складного безсполучникового речення

ДВОКОМПОНЕНТНЕ  СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ  РЕЧЕННЯ   Наведено схему розбору двокомпонентного складного безсполучникового речення. Схема розбору:   1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне; 4) за будовою – складне; 5) за кількістю предикативних одиниць – двокомпонентне; 6) […]

Розбір багатокомпонентного складносурядного речення

БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ   Наведено схему  розбору багатокомпонентного складносурядного речення.   Схема розбору: 1) за метою висловлення − розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності − стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення − окличне, неокличне; 4) за будовою − складне; 5) за кількістю предикативних одиниць − багатокомпонентне (вкажіть […]

Схема розбору двокомпонентного складнопідрядного речення

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ Схема розбору   Наведено схему розбору двокомпонентного складнопідрядного речення.   1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо;   2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне;   3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне;   4) за будовою – складне;   5) за кількістю предикативних одиниць […]

Розбір двокомпонентного складносурядного речення

ДВОКОМПОНЕНТНЕ  СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ   Наведено схему і зразок розбору двокомпонентного складносурядного речення. Схема розбору: 1) за метою висловлення − розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності − стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення − окличне, неокличне; 4) за будовою − складне; 5) за кількістю предикативних одиниць − двокомпонентне; […]