Розбір двокомпонентного складносурядного речення

ДВОКОМПОНЕНТНЕ  СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

 

Наведено схему і зразок розбору двокомпонентного складносурядного речення.

Схема розбору:

1) за метою висловлення − розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо;

2) за характером відношення до дійсності − стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне;

3) за наявністю емоційного забарвлення − окличне, неокличне;

4) за будовою − складне;

5) за кількістю предикативних одиниць − двокомпонентне;

6) за наявністю і характером сполучників − сполучникове, складносурядне;

7) яким сполучником поєднані предикативні одиниці:

     а) за синтаксичною функцією – сурядним;

     б) за значенням – єднальним, приєднувальним, зіставним, протиставним, розділовим, градаційним, пояснювальним;

     в) за вживанням – одиничним, повторюваним, парним;

8) семантико-синтаксичні відношення між предикативними одиницями, синтаксичне значення і відтінок (якщо є);

9) пунктуація: пояснення розділових знаків (чи їхньої відсутності) між предикативними одиницями складного речення і знака в кінці речення.

Характеристика предикативних одиниць і словосполучень однієї предикативної одиниці.

 

Зразок розбору

 

     (усі ти)                                  спол.

1Не  вчи   орла літати,   а    2соловейка співати /не вчи/  (Н. тв.).

[   1   ] , а [   2   ] .

Речення 1) спонукальне; 2) заперечне; 3) неокличне; 4) складне; 5) двокомпоненте; 6) сполучникове, ССР; 7) із сурядним зіставним одиничним сполучником а; 8) із зіставними відношеннями, нейтрально-зіставним значенням;

9) пунктуація: к о м а  між ПО, що входять до ССР;

к р а п к а  в кінці розповідного неокличного речення.

 

                           част. дієсл.      ім.        дієсл.

Перша ПО   Не   вчи   орла   літати   побудована за схемою простого речення.

1) Спонукальна; 2) загальнозаперечна; 3) неоклична; 4) односкладна, узагальнено-особова; 5) поширена; 6) повна; 7) неускладнена;

8) (що роби?) не вчи – простий ГЧ односкладного речення, виражений дієсл. наказ. спос. 2 ос. одн.;

не вчи (кого? чого?) орла – прямий додаток, виражений ім. у Р. в. без прийм.;

не вчи (чого?) літати – інфінітивний додаток, виражений дієсл. в інфін.

                                    ім.                  дієсл.

Друга ПО   соловейка    співати  /не вчи/ побудована за схемою простого речення.

1) Спонукальна; 2) загальнозаперечна; 3) неоклична; 4) односкладна, узагальнено-особова, пропущено ГЧ односкладного речення не вчи, який відновлюємо з першої ПО; 5) поширена; 6) неповна, контекстуальна; 7) неускладнена;

8) (що роби?) /не вчи/ – словесно не виражений ГЧ односкладного речення;

/не вчи/ (кого? чого?) соловейка – прямий додаток, виражений ім. у Р. в. без прийм.;

/не вчи/ (чого?) співати – інфінітивний додаток, виражений дієсл. в інфін.;

9) пунктуація: на місці пропущеного члена речення  т и р е  не ставлять, оскільки немає потреби в спеціальному підкресленні паузи;

          кого? чого?

1) х/не вчисоловейка – а) словосполучення; б) п. ф. не вчити соловейка; в) просте; г) синтаксично вільне; ґ) дієслівне, дієслівно-іменникове (хдієсл. + ім. у Р. в.); д) СВ – додаткові; е) СЗ – керування, безприйменникове, сильне, неваріативне; є) ЗЗ – закінчення Р. в.;

                     чого?

2) х/не вчиспівати – а) словосполучення; б) п. ф. не вчити співати; в) просте; г) синтаксично вільне; ґ) дієслівне, дієслівно-дієслівне (хдієсл. + дієсл.); д) СВ – додаткові; е) СЗ – прилягання; є) ЗЗ – за змістом.

Напишіть, будь ласка, у коментарі про опрацювання цього довідкового матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *