2. Лекція 12. Основи української пунктуації

ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ Схарактеризовано становлення української пунктуації, її принципи, систему і функції розділових знаків. План 1.Поняття про пунктуацію. Становлення української пунктуації. 2. Принципи української пунктуації. 3. Обов’язкова та факультативна пунктуація. Авторські знаки. 4. Система розділових знаків. 5. Функції розділових знаків. 6. Особливості сполучуваності розділових знаків. Правила їхнього вживання в разі збігу. 7. Особливості пунктуації в […]

Розділові знаки при цитатах

Розділові знаки при цитатах Схарактеризовано пунктуацію в реченнях із цитатами.   У М О В Н І  П О З Н А Ч Е Н Н Я Слова автора А (якщо записані з великої букви) а (якщо записані з малої букви) Цитата Ц (якщо записана з великої букви) ц (якщо записана з малої букви)   […]

2. Лекція 11. Способи відтворення чужого мовлення

Способи відтворення чужого мовлення   Схарактеризовано способи відтворення чужого мовлення і пунктуацію в конструкціях із чужим мовленням. План 1. Поняття про чуже мовлення. 2. Способи прямого відтворення чужого мовлення. 3. Способи непрямої фіксації чужого мовлення. 4. Синкретичні способи відтворення чужого мовлення. 5.  Розділові знаки в конструкціях з прямою мовою. 6. Розділові знаки при діалозі. 7. […]

2. Лекція 5. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури

Лекція 5 Складнопідрядні речення нерозчленованої структури Схарактеризовано складнопідрядні речення нерозчленованої структури — прислівні та займенниково-співвідносні. План 1.Прислівні складнопідрядні речення: а) з підрядною приіменниково-означальною; б) з підрядною з'ясувальною; в) з підрядною порівняльно-об'єктною (прикомпаративною). 2. Займенниково-співвідносні складнопідрядні речення: а) з підрядною предметно-ототожненою; б) з підрядною якісно-ототожненою; в) з підрядною обставинною. Таблиця 95. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури (з опорним […]

2. Лекція 4

Лекція 4 Складнопідрядне речення. Принципи класифікації Подано відомості про ознаки складнопідрядних речень, принципи класифікації. План 1. Поняття про складнопідрядне речення. Ознаки складнопідрядного речення. 2. Принципи класифікації складнопідрядних речень. 3. Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень. 4. Класи складнопідрядних речень.   1. Поняття про складнопідрядне речення. Ознаки складнопідрядного речення Таблиця 92. Поняття про складнопідрядне речення Складнопідрядне речення – […]

2. Лекція 3

Лекція 3   Класифікація складносурядних речень. Багатокомпонентні складносурядні речення   Описано класифікацію складносурядних речень за характером сполучників, зʼясовано особливості багатокомпонентних складносурядних речень.   План   Класифікація ССР: г) речення з зіставно-протиставними сполучниками; ґ) речення з градаційними сполучниками; д) речення зі сполучниками раптовості, несподіваності; е) речення з пояснювальними сполучниками. Багатокомпонентні складносурядні речення.   1. Класифікація складносурядних […]

2. Лекція 2

Лекція 2 СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ Розкрито поняття складносурядного речення, схарактеризовано засоби зв’язку між предикативними частинами складносурядного речення; наведено класифікацію складносурядних речень за характером сполучників. План 1. Поняття про складносурядне речення. 2. Засоби зв’язку між предикативними частинами складносурядного речення. 3. Класифікація складносурядних речень за характером сполучників: а) речення з єднальними сполучниками; б) речення з приєднувальними сполучниками; в) […]

2. Практичне заняття 1

Наведено завдання за варіантами У тексті свого варіанту виконайте такі граматичні завдання: У кожному реченні (і в заголовку) підкресліть граматичні основи: підмет — однією лінією, присудок — двома, головний член односкладного речення — трьома. Поясніть за зразком уживання розділових знаків.   1 варіант Історія рушника Історія рушника дуже цікава. Традиційно він слугував оберегом. Ще за поганських часів його […]

2. Лекція 1

ЗАГАЛЬНІ  ПИТАННЯ  СКЛАДНОГО  РЕЧЕННЯ Схарактеризовано ознаки складного речення, описано типи складних речень. План 1.Формування питання про складне речення. 2. Ознаки складного речення. 3. Засоби поєднання частин складного речення. 4. Типи складних речень (загальна характеристика).   1.Формування поняття про складне речення Таблиця 84 19 ст. – поч. 20 ст. Ф. Буслаєв; М. Осадца,О. Огоновський,І. Нечуй-Левицький;О. Пєшковський;О. […]

1. Лекція 12

Лекція 12 Комунікативний аспект речення   Подано відомості про актуальне членування речення та порядок слів у реченні. План 1. Поняття про актуальне членування речення. 2. Засоби виділення реми. 3. Порядок слів у простому реченні, його функції. 4. Закономірності прямого порядку слів. 5. Особливості зворотного порядку слів. Література до теми Ачилова В. П. Синтаксис і пунктуація […]