Рубрика: Стилістика

Завдання для заліку

Стилістика. 7 семестр Наведено варіанти завдань для заліку   1 варіант — Абібуллаєва Аліє   1) Стилістичні можливості часових форм. 2) Схарактеризуйте порівняння за схемою: а) зіставлювані поняття; б) функція порівняння; в) засіб вираження; г) особливості вживання (якщо є). 1. У святу неділеньку рано-пораненьку то не сиза зозуля кувала, не дрібна птиця щебетала, не у борі […]

Лекція 8

Стилістичне використання складних форм організації мовлення. Стилістика пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення   Описано стилістичні функції складних речень, періоду, абзацу, пунктуації, засобів відтворення чужого мовлення.   1. Стилістичні можливості складних речень. 2. Стилістика періоду. 3. Стилістичні функції абзацу. 4. Розмір речення як синтаксичної одиниці. 5. Стилістика засобів відтворення чужого мовлення в тексті. 6. Фігури […]

Лекція 7

Стилістичні можливості ускладнених речень   Описано стилістичні можливості однорідних і відокремлених членів речення, вставних і вставлених конструкцій, звертань.   1. Стилістика однорідних членів речення. 2. Стилістичні фігури, побудовані на принципах однорідності. 3. Стилістичне використання відокремлених членів речення. 4. Стилістика порівняння. 5. Стилістичні можливості звертання. 6. Стилістичне вживання вставних конструкцій. 7. Стилістика вставлених конструкцій.   1. […]

Лекція 6

  Стилістичні можливості словосполучення і простого неускладненого речення   Розглянуто стилістичні можливості словосполучення, членів речення і різних типів простого речення.   1. Стилістика словосполучень. 2. Стилістичні можливості простого речення. 2.1. Стилістика членів речення. 2.2. Стилістика типів речення за метою висловлення та емоційним забарвленням. 2.3. Стилістика неповних речень, парцельованих конструкцій, незакінчених речень. 2.4. Порядок слів у […]

Практичне заняття 11

Стилістичні функції пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних функцій пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення.   Теоретичні питання 1. Стилістичні функції пунктуації. 2. Стилістика засобів відтворення чужого мовлення в тексті. 3. Фігури інтертексту: цитування, аплікація, алюзія. Парафраз і плагіат.   Вправи 1. Схарактеризуйте стилістичні функції пунктуації. 1) як […]

Практичне заняття 10

Стилістичне використання складних форм організації мовлення   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних можливостей складних речень, періоду, синтаксичних синонімів, абзацу, розміру речення.   Теоретичні питання 1. Стилістика складних речень (А; Б). 2. Стилістика періоду. 3. Стилістичне використання синтаксичних синонімів. 4. Стилістичні функції абзацу. 5. Розмір речення як синтаксичної одиниці. 6. Стилістичне навантаження коротких і супердовгих […]

Практичне заняття 9

Стилістичні можливості ускладнень простого речення   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних можливостей однорідних та відокремлених членів речення, вставних і вставлених конструкцій, звертань.   Теоретичні питання 1. Стилістика однорідних членів речення. 2. Стилістичні фігури, побудовані на принципах однорідності. 3. Стилістичне використання відокремлених членів речення. 4. Стилістика порівняння. 5. Стилістичні можливості звертання. 6. Стилістичне вживання вставних […]

Практичне заняття 8

Стилістичні можливості словосполучення і простого неускладненого речення   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних можливостей словосполучень, членів речення і різних типів простого речення.   Теоретичні питання 1. Стилістика словосполучень. 2. Стилістика членів речення. 3. Стилістика типів речень за метою висловлення та емоційним забарвленням. 4. Стилістичні можливості порядку слів у реченні і синтаксичний зачин речення. 5. […]

Практичне заняття 7

Стилістика дієслівних форм і незмінних слів   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних функцій дієприкметників та дієприслівників, форм на -но, -то, прислівників, службових слів.   1. Особливості вживання і стилістичні можливості дієприкметників. 2. Стилістика форм на но, то і дієприслівників. 3. Стилістичне вживання прислівників. 4. Стилістика прийменників. 5. Стилістичні функції сполучників, часток і вигуків.   […]

Практичне заняття 6

Стилістика дієслова   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних можливостей дієслова.   1. Семантика дієслова. 2. Стилістичні можливості часових форм. 3. Синонімія дієслівних форм часу. 4. Синонімія способових форм дієслів. 5. Варіантні закінчення дієслів.   Вправи   1. Визначте стиль текстів, схарактеризуйте семантику дієслів. І. Усе тепліше світило красне сонечко. Цілий день на осокорі в […]