Т. 117. Розділові знаки між однорідними членами речення

Таблиця 117. Розділові знаки між однорідними членами речення

 

Наведено правила пунктуації між однорідними членами речення. 

 

Між однорідними членами може стояти  к о м а, т и р е,  к р а п к а  з  к о м о ю 
або ж розділовий знак в і д с у т н і й.

1. Між однорідними членами ставлять к о м у, якщо вони:

1) не з’єднані сполучниками;  Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим (Л. Костенко).
    2) з’єднані протиставними сполучниками а, але, проте, зате, та (=але), так, хоч (хоча), однак; Гарнанивка, та чужа (М. Коцюбинський).
3) з’єднані повторюваними сполучниками (ком має бути на одну менше, ніж однорідних членів);  Якесь-то вже весілля будепишне, та людне, та багате (Марко Вовчок). Хлопчик усміхнувся і личком, і очима (Панас Мирний).

Примітка 1. Якщо частина однорідних членів з’єднана без сполучників, а частина – сполучниками, коми ставлять між усіма однорідними членами: Сидить, задихався, змарнів, і труситься, і хниче (Л. Глібов).
Примітка 2. Якщо однорідні члени з’єднані сполучниками і (й), та (=і) в пари, кому ставлять між парами: Гнів і жаль,огонь і холод, несамовита радість і гірка туга разом обхопили Петрове серце (Панас Мирний).

4) з’єднані парними сполучниками як ... так, не так ... як, хоч ... але (та), не тільки ... але й (а ще й), (не стільки ... скількине рекомендовано), якщо не ... то і под. (кому слід ставити перед другою частиною сполучника);  А здебільшого стоять вони [дуби] навіть у погожу пору якщо не похмурі, то важкувато спокійні (Є. Гуцало).
5) з’єднані приєднувальними сполучниками і (й), а також, ще й, а то й, та й, та ще, які вказують, що до переліченого приєднано ще один елемент як додаток до сказаного.  Давид роздягся, шинель на ключці повісив, і будьонівку (А. Головко).

Примітка 3. Якщо сполучники і (й), ще й, та й, та ще вжиті з єднальним значенням, кому перед ними не ставлять: Прилетіла зозуленька та й стала кувати (Н. тв.).

2. Між однорідними членами кому н е  с т а в л я т ь, якщо:

1) сполучник і (й), або, чи, та (=і) одиничний; Вузенька стежечка щезала часом серед кам’яної пустині або ховалась під виступом скелі (М. Коцюбинський).
2) непоширені однорідні члени, з’єднані повторюваним сполучником, утворюють тісну єдність. І день і ніч і йдуть і їдуть люди.... (Л. Глібов).

3. Т и р е  ставлять:

1) між двома однорідними членами, не з’єднаними сполучниками, якщо другий член протиставлений першому або виражає причину, наслідок, пояснення, уточнення попередньої дії;  Завіса впала. Я вже не акторглядач (В. Стус). Всі оглухлипохилилися в кайданах (Т. Шевченко).
2) перед єднальним сполучником (зрідка після нього) між двома присудками, якщо другий з них виражає щось несподіване або протилежне до висловленого першим.  Земля на прощання усміхнуласьі потемніла (Панас Мирний). Я тоді швидко підводжусь і зирк через комин (О. Довженко).

4. К р а п к у  з  к о м о ю  ставлять:

якщо однорідні члени значно поширені або далекі за змістом.  Говорили ті книжки про право кожного й про волю те право добувати; судили про звіра і чоловіка; про світ і його закони одвічні (Панас Мирний).

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *