1. Практичне заняття 9

Практичне заняття 9

Присудок

Дібрано тренувальні вправи для характеристики різних типів присудків, формування навичок координувати підмет і присудок, ставити тире між групою підмета і групою присудка.

Хід заняття

І. Перевірка домашнього завдання.

Вправа 76 (VІ). Підкресліть граматичні основи, схарактеризуйте присудки.

1. Найважливіша річ – вибрати людей (Ю. Яновський). 2. Я його давно маю на оці (І. Франко). 3. Нехай на серце ляже ваготою моя земля з рахманною журбою (В. Стус). 4. Багато бур і  небезпек негоди збороти мусять наші кораблі (Ю. Клен). 5. І знов-таки вона мусила бути йому вдячною (М. Коцюбинський). 6. Мама попросила допомогти їй.

Вправа 79. Запишіть речення, розкриваючи дужки і добираючи присудок у потрібній формі. Свій вибір мотивуйте.

1. (Говорили, говорило) відразу кілька осіб. 2 У нашому саду (зацвіли, зацвіло) три яблуні. 3. Більшість депутатів (прийняли, прийняла) цю пропозицію. 4. Десять шкіл нашого району (розпочали, розпочало) навчальний рік у нових приміщеннях. 5. РАГС (провів, провела) реєстрацію шлюбів. 6. Чимало труднощів (випали, випало) на їхню долю. 7. П’ять років (минули, минуло). 8. Частина старшокласників (вирішили, вирішила) поїхати на зимовий відпочинок у Карпати. 9. ООН (підтримав, підтримала) визвольний рух у цій африканській державі.

Вправа 81. Підкресліть граматичні основи, поставте, де потрібно, тире між групою підмета і групою присудка, обґрунтуйте його вживання.

1. Жива природа ось довічний храм (Т. Севернюк). 2. Земля батьків твоя опора (П. Перебийніс). 3. І така благодать чути мамину мову (А. Коляновський). 4. Слово не значок, не символ. Слово це вогонь (Б. Харчук). 5. Праця море, знання човен, розум весло. 6. Час то лікар на всі хвороби. 7. Листопад вересню є онук, жовтню є син, а зимі є брат (Н. тв.). 8. Зозулі споконвічна суть роки подарувати людям (А. Таран). 9. Ти моря шум, я спокій суші. 10. А день мов яблуня в цвіту (Із тв. В. Сосюри). 11. Деревина міцна на своєму ґрунті (Г. Сковорода). 12. Усі ми краплі, а ріка народ! (В. Коротич). 13. Дівоча вдача як лоза напровесні (М. Стельмах). 14. Поети не кроти. Поета очі це вітчизни очі (М. Вінграновський). 15. Шукати славу суєта. Дістати славу щастя. Заслужити славу честь (О. Духнович). 16. Ти половець, ти правнук печеніга (Л. Костенко).

 

ІІ. Тренувальні вправи

Завдання 1

Вправа 78. Згрупуйте присудки: а) прості дієслівні; б) складені дієслівні та в) складені іменні; поєднайте їх з підметами і проаналізуйте за зразками розбору присудка (http://achilova.com/syntaksys-slovospoluchennya-i-prostoho-rechennya/zrazki-rozboru-prisudka).

Не вживайте підмети він, вона, воно, вони.

З р а з о к   в и к о н а н н я:

Практикант (що робить?) набуває досвіду − простий дієслівний присудок, виражений описовим дієслівно-іменним зворотом (розщеплений присудок).

Мають зробити, мають значення, радий допомогти, став читати, стали стіною, стало холодним, буде агрономом, будемо знати, були написані, виявили зацікавленість, виявилися зачиненими, мав на думці,

Завдання 2

Вправа 76 (VІІ). Виділіть підмети зеленим кольором, присудки − червоним, після кожного речення в дужках вкажіть тип присудка: простий дієслівний, складений дієслівний, складений іменний, складний.
VІІ. 1. Буде, квітами повите, по землі хо¬дити літо (В. Сосюра). 2. На канікулах ми були на морі. 3. Чуйкевич не дуже був щедрий на слова, але й нечемним теж не хотів бути (Б. Лепкий). 4. Яніна знову стояла на хвіртці в білісінькому, аж ро¬жевому платті (Ю. Збанацький). 5. Весна стояла суха і вітряна (М. Коцюбинський). 6. Тут стала на диби Орися (І. Вільде). 7. Я вірші став писать під вечір золотий (В. Сосюра). 8. Перед ним висока постать Лицаря Бертольда стала (Леся Українка). 9. Голова стала важкою. 10. Боєць запросив Черниша сісти (Із тв. О. Гончара). 11. Сашко вийшов сказати кілька слів (С. Квітневий). 12. Дерева – пам'ять, що мовчить (А. Дністровий).

Завдання 3

Вправа 80. Виділіть підмети зеленим кольором, присудки − червоним, після кожного речення в дужках вкажіть пункт правила пунктуації між групою підмета і групою присудка за таблицею: http://achilova.com/syntaksys-slovospoluchennya-i-prostoho-rechennya/tire-mizh-pidmetom-i-prisudkom.

1. «Шаланда в морі» – одна з найромантичніших у нашій літературі новел. 2. Відчувати в окопі живу душу біля себе – це щастя. 3. Степ – як суцільний кришталь (Із тв. О. Гончара). 4. Він двічі ранений. Він – наш! (А. Малишко). 5. Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова (В. Сухомлинський). 6. Віра в себе є запорука життєвих успіхів (Л. Силенко).

ІІІ. Тестування онлайн (за посиланням).

ІV. Домашнє завдання: Односкладне речення.
Вправа 84 (VІ), 91, 93 (1−8)

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *