Рубрика: 1. Практичні заняття

1. Практичне заняття 10

Практичне заняття 10 Односкладне речення Дібрано тренувальні вправи на розрізнення двоскладних та односкладних речень і визначення типів односкладних речень Хід заняття І. Перевірка домашнього завдання. Вправа 84 (VІ), 91, 93 (1−8) 84. Підкресліть у реченнях граматичну основу і визначте, які з них є двоскладними, а які односкладними (вкажіть їхній тип і морфологічне вираження головного члена). […]

1. Практичне заняття 9

Практичне заняття 9 Присудок Дібрано тренувальні вправи для характеристики різних типів присудків, формування навичок координувати підмет і присудок, ставити тире між групою підмета і групою присудка. Хід заняття І. Перевірка домашнього завдання. Вправа 76 (VІ). Підкресліть граматичні основи, схарактеризуйте присудки. 1. Найважливіша річ – вибрати людей (Ю. Яновський). 2. Я його давно маю на оці (І. Франко). 3. […]

1. Практичне заняття 8

Практичне заняття 8 Члени речення. Підмет Дібрано тренувальні вправи на розмежування групи підмета і групи присудка, характеристику підметів.   Запитання для самоконтролю 1. Дайте визначення членів речення, назвіть способи їхнього вираження. 2. З’ясуйте різницю між членами речення і синтагмами. 3. Схарактеризуйте співвідношення між частинами мови і членами речення, наведіть приклади морфологізованих і неморфологізованих членів речення. […]

1. Практичне заняття 6

Практичне заняття № 6 Повні та неповні речення. Парцельовані конструкції Дібрано тренувальні вправи для характеристики неповних речень і парцельованих конструкцій.   Запитання і завдання для самоконтролю 1. Схарактеризуйте категорію повноти/неповноти речення. Хто досліджував неповні речення? 2. За якими ознаками класифікують неповні речення? Назвіть типи неповних речень, наведіть приклади. 3. Що таке контекст у синтаксисі? 4. […]

1. Практичне заняття 7

Практичне заняття 7   Еквіваленти речення   Дібрано тренувальні вправи для характеристики слів-речень, звертань-речень, незакінчених речень.   Запитання для самоперевірки Які одиниці відносять до еквівалентів речення? Чому? Що являють собою слова-речення? Доведіть, що вони є синтаксично нечленованими. На які групи поділяють слова-речення? Схарактеризуйте їх. За якими ознаками слід розмежовувати вокативні речення і власне звертання? Схарактеризуйте […]