1. Практичне заняття 8

Практичне заняття 8

Члени речення. Підмет

Дібрано тренувальні вправи на розмежування групи підмета і групи присудка, характеристику підметів.

 

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення членів речення, назвіть способи їхнього вираження.
2. З’ясуйте різницю між членами речення і синтагмами.
3. Схарактеризуйте співвідношення між частинами мови і членами речення, наведіть приклади морфологізованих і неморфологізованих членів речення.
4. Яка функція головних членів речення?
5. Які є погляди на співвідношення між головними членами речення — підметом і присудком?
6. Дайте визначення підмета, назвіть його типи.

7. Яке морфологічне вираження простого підмета?

8. Що таке трансформаційний метод?

9. Яке вираження складеного підмета?

 

Хід заняття

 

І. Перевірка домашнього завдання.

 

73. Підкресліть і схарактеризуйте підмети.

VІІ. 1. Начальник і два молодих його товариші з кількома людьми заходилися біля будови намету. 2. Впало наших галиць¬ких дружинників понад триста п'ятдесят людей… (Із тв. А. Лотоцького). 3. Під час воєнних дій стався випадок, який характеризує всю гостроту конфлікту (О. Субтельний). 4. І буде думка вічно простувати до мрії, що мені життя дала (Т. Осьмачка). 5. І тільки зорі-сторожі нас в полі вартували (А. Малишко). 6. Мене в житті також не тішив штиль. Не падала з висот небесна манна (Д. Луценко). 7. І його підхопили з десяток рук, сильно підкинули вгору (Іван Ле).
VІІІ. 1. Дістати славу – щастя. Заслужити її – честь (О. Духнович). 2. Ми всі зачекалися повені, тепліні, любові, добра (М. Сингаївський). 3. І тихих верб задумалась сім'я (Х. Алчевська). 4. Кабінет Міністрів розробляє програми розвитку держави (З підручника). 5. Біля хати на осонні тато з мамою сидять (Г. Тарасюк). 6. У баби було на хазяйстві четверо овець, три курки та півень (І. Нечуй-Левицький). 7. За непослух забере тебе «Той, що в скалі сидить» (Леся Українка).

ІІ. Тренувальні завдання

Завдання 1

Вправа 71. У наведених реченнях виділіть кольором групу підмета; після кожного речення вкажіть її розташування (перед групою присудка, після чи всередині групи присудка). Скісними рисками поділіть речення на синтагми.

. 4. Біля самого ліжка на тумбочці стояв маленький кошик з свіжими синіми квітами, схожими на проліски (Із тв. О. Гончара). 5. З жалібним стогнанням гепнула додолу підтята монгольськими сокирами престара липа (І. Франко). 6. Опівночі на критому току горять жовті ліхтарі, освітлюючи купи зсипаної тут пшениці (Є Гуцало).

Завдання 2

Вправа 73. Виділіть кольором підмети, схарактеризуйте їх за довідковою таблицею.

ІV. 1. Майнули в повітрі десятки крил – і голубина зграя знялась у блакить (О. Донченко). 2. Кілька чоловік знали арабську мову (Ю. Логвин). 3. У величезному мовному запасі вибрати потрібне слово – то велике вміння (В. Сухомлинський). 4. Його постійні «Ой!» виводили старого з рівноваги (І. Цюпа). 5. Ми тільки перші хоробрі, мільйон підпирає нас (В. Еллан-Блакитний). 6. І в синій дзвін палкого неба ковалик-жайворонок б’є. 7. В’ється пісні тихе плетиво (Із тв. А. Малишка).
V. 1. П’ятірка сивих плотарів сиділа в тінях яворів (А. Малишко). 2. Пройшло багато літ (В. Сосюра). 3. У кожному возі по чотири воли сивих ішли (А. Свидницький). 4. Будь-яке завтра розпочинається сьогодні (З газети). 5. Поете! Любити свій край не є злочин (П. Тичина). 6. Це був тільки сон, що ледве торкнувся пам’яті вустами (Л. Костенко). 7. Сиротою жити – сльози лити (Н. тв.). 8. У темнім лісі за горами зібравсь усякий звір: вовки, лисиці з ховрахами, зайці дурні, шкідливий тхір і ще там деяких чимало (Л. Глібов).

Завдання 3

74. Виділіть жовтим кольором присудки, зеленим — прості підмети, блакитним — складені підмети.

1. Легко і радісно зітхнув густий хутірський парк із столітніми дубами (С. Васильченко). 2. Посеред села ніби стримііла на чолопочку й наче пишалась дубова церква з п'ятьма білими банями (І. Нечуй-Левицький). 3. На світанку Григорій з Воло¬димиром Івановичем пішли трусити жаки. 4. Враз батько з сином заговорили не нашою мовою (Із тв. М. Стельмаха). 5. Разом з Оксеном Гнат приїхав до Троянівки. 6. Попереду бійців стояла жінка з дитиною на руках (Із тв. Ю. Збанацького). 7. Жук з Петром одрізнились геть осторонь і вели між собою розмову (Панас Мирний).

ІІІ. Тестування (за посиланням)

ІV. Домашнє завдання: впр. 76 (VІ), 79, 81.

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цих матеріалів.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *