Практичне заняття 5

Стилістичне використання засобів словотвору. Стилістика іменних частин мови

Дібрано вправи на визначення стилістичного використання засобів словотвору, стилістичних можливостей іменників, прикметників, займенників, числівників

 

1. Стилістичне використання суфіксів і безафіксних іменників.

2. Стилістичні можливості префіксів, осново- і словоскладання, абревіації.

3. Стилістичне використання іменникових категорій.

4. Стилістичні можливості прикметників.

5. Стилістичне використання займенників.

6. Стилістика числівників.

Вправи

1. Визначте стиль тексту, згрупуйте однокореневі слова, вкажіть словотворчі засоби, визначте їхню стилістичну роль.

Бабусенція.

Ой оце чудне дівчатонько, ой-я,/щосуботоньки їде з містонька
До бабоньки, до бабусеньки, ой, /Лишає свої інфузорії-туфельки,
Скидає свої лаковані туфельки, / Одягає куфайчатко порване, ой-ой-оєчки,
У бабцюлі, у бабусеньки, ой,/ Взува старі чоботи-шкарбани,
Бабчані чоботи-чоботиченьки, /Наносить води повну балію –
Ще відро, ще відро, ще відеречко, / Та в баняки, банячища, ой,
Та любисток зімліє в горнятах, / Аж зімліє бабусина хата, ой-ой-ой,
Хата, хатуся, хатинонька, / Хатусенька, Хата Стріхівна, ой.
– Заворожи мене, бабченько, ой-я. /Бабусенько, бабулина, бабусенція.
Ой, гаряча, ой бабулик, ой-ой-ой-єчки. – / Ляпотить, хлюпотить у ночвеньках
Дівулиня, дівчина, дівогоренько, /А бабище все шпортається, ой-я,
З кочергами, з баняками, з банячищами… / Внучка, внученька, студентонька
Спить у баби на рядниноньці… / А бабуся, бабулиня, бабусенція
До дівчиська так і тулиться — / Сиротина ж, сиротуля, сиропташечка,
Бабумамця, бабутатко, бабусонечко… (І. Драч)

2. Поясніть специфіку введення абревіатур у мову масової інформації.

Радянський Союз не був батьківщиною ані слонів, ані абревіатур, проте його внесок у скарбницю найхимерніших буквосполучень неоціненний. В особливій шані були назви, що починалися на глав, центр, спец, союз. Колоритно звучать «Главкирпич» (Главное управление кирпичной промышленности), «Главзверовод» (Главное управление звероводческих хазяйств) тощо. Продукувала нові структури і їхні назви війна. Звичайно, кумедні скорочення на зразок «дегенверх» (дежурный генерал при штабе верховного главнокомандующего) існували і за царя. Мабуть, уже тоді з’явились іронічні назви неіснуючих посад, наприклад, «замкомпоморде» (заместитель командующего по морским делам). В армії все, що рухається, літає, плаває, стріляє зобов’язане бути скороченим. Солдати носять мундири ХБ («хлопчатобумажные»), ПШ («полушерстяные»), їдять сухпай (сухий пайок), місять грязюку важкі танки КВ (Клим Ворошилов), у небі ревуть літаки ЛАГГ (Лавочкін, Горбунов і Гудков), правда, льотчик-ас Покришкін називав інше тлумачення – «Лакированный Гарантированный Гроб».
Але, сподіваємося, чорний маркер не закреслить нашого історичного досвіду. Скільки людських пристрастей, ницості, шляхетності приховано за футуристичною поемою абревіатур АХЧУ (Асоціація художників Червоної України), ВУТОРМ (Всеукраїнське товариство революційних музикантів), ВАПЛІТЕ (Всеукраїнська асоціація пролетарської літератури) тощо.
Ранок. Ми вмикаємо ТВ, що займається PR. На вулиці бомж порпається в смітнику, у маршрутці DJ на FM вирівнює звивини нашого мозку... E-mail заступають імена держав.

3. Проаналізуйте вживання виділених форм іменників.

1. Усяка фрукта в отих рясних садках росте (Ю. Ковінька). 2. Яку анекдоту я вчора чула! (В. Винниченко). 3. Шукає око і ніде блакиту неба не знайде (Б. Лепкий). 4. На пленарному засіданні виступила з доповіддю професор Н. Ігнатишина (Із журн.). 5. Хімічка подивилася на мене лагідними очима інквізитора (В. Дрозд). 6. Велика трудяга ця Марина, руки її ніколи не спочивають. 7. Читач може уявити, як порадувала мене думка автора «Вершників». 8. З модами та етикетами я не в ладу, однак ясно бачу, що ці оксамити вам до лиця (З тв. О. Гончара). 9. Марганець застосовують у виробництві сталей, сплавів кольорових металів (З довідника). 10. Бо відчували грек і печеніг відлуння кроків князя Святослава (В. Симоненко). 11. Мов святодійний, сизий дим кадил померклої у забутті Еллади, розтанули усі палкі принади Суматр, Цейлонів, Конго і Антіл (В. Бобринський). 12. Голова витяг з гаманця карбованця і поклав на стіл (І. Нечуй-Левицький).

4. Вкажіть форми прикметників, які можуть мати варіанти. Визначте сферу функціонування кожної з варіантних форм.

1. Вечірнє сонце, дякую за день! Вечірнє сонце, дякую за втому. За тих лісів просвітлений Едем і за волошку в житі золотому. 2. Стоїть над нами Всесвіт у зоряній кольчузі, і повен місяць сходить над нами, ніби щит (Із тв. Л. Костенко). 3. Ой і зійди, зійди ти, зіронько вечірняя, ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная! (Нар. пісня). 4. А сонце, як і літом, радісно-блискуче, а небо – ще синіш (Н. Романенко). 5. Магазин пропонує меблі найвишуканіших форм. 6. Не будь же гірша за них, Марто! (В. Підмогильний). 7. Ця кімната після ремонту стала більш затишною.

5. З’ясуйте стилістичні функції займенників.

1. А втім, грайте себе, грайте. Я – це світ, театр, трагедія, комедія й драма (В. Дрозд). 2. У нашому дослідженні ми поділяємо цей погляд (З посібника). 3. Де ж таки я сяду перед панією? Ми до цього не призвичаєні! (М. Кропивницький). 4. Як ми себе почуваємо? Добре? Я так і думала (Л. Романчик). 5. Після розповідей Дмитра Івановича кожен із нас ще довго відчуває на собі їхній вплив, від них ти стаєш ніби дужчим, відважнішим (О. Гончар). 6. От одного разу надійшов до нас лист од нашого двоюрідного брата. Писали вони нам, що живуть у столиці, працюють по різних університетах, читають лекції. 7. Дивилися ми на цього красуня парубчака й думали: «І де воно таке взялося? Хто їх таких родить?» (Із тв. О. Вишні). 8. Н а с т я. Івасик? І чого воно придибало? Іди, спи, Івасику (С. Васильченко). 9. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим (Т. Шевченко). 10. Вона мені дуже допомогла, моя мама. 11. А син ваш, він філолог?

6. Вкажіть значеннєві і стилістичні особливості числівників, визначте можливість синонімічної заміни.

1. На крутій скелі, верстов зо три від моря і стоїть форт Новопетровський (О. Іваненко). 2. Лишалося в неї п’ятірко курей, улітку поліцаї прийшли і чотирьох реквізували (В. Дрозд). 3. Повітряний гігант АН-22 здатний перевезти 80 т вантажу чи 750 пасажирів на відстань 5000 км зі швидкістю 750 км/год (Із журналу). 4. Тисячі голосів, безліч звуків зливаються в гарячий, розморений гул (О. Гончар). 5. Одна ластівка весни не робить. 6. І от тепер лишилася одна я, одна, одна, на цілий світ одна (Н. тв.). 7. «Мені тринадцятий минало» (Т. Шевченко). 8. Збори призначено на десяту годину. 9. Щоб пройти півтора кілометра, людині потрібно 17-18 хвилин.

Напишіть, будь ласка, в коментарі про виконання цього завдання.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *