Зразки розбору присудка

Зразки розбору присудка

 

Наведено зразки розбору простого дієслівного, складеного дієслівного, складеного іменного і трикомпонентного присудків.

 

П р о с т и й   д і є с л і в н и й   п р и с у д о к

       дієсл.    част. займ. прийм.          ім.       прийм.    прикм.          ім.
1. Гуляв     би    я    понад    Дніпром    по    веселих  селах (Т. Шевченко).

10) я (що робив би?) гуляв би – простий дієслівний присудок, виражений дієсл. умовн. спос.;

С к л а д е н и й   д і є с л і в н и й    п р и с у д о к

    займ.      дієсл.          дієсл.             ім.
2. Усі   любили   послухати   казку (М. Коцюбинський).

10) усі (що робили?) любили послухати – складений дієслівний присудок, компонентами якого є допоміжне модальне дієсл. любили та основне дієсл. в інфін. послухати;

С к л а д е н и й   і м е н н и й   п р и с у д о к

      част.        дієсл.             част.     дієсл.
3. Лиш   боротись – значить  жить (І. Франко).

10) боротись (що це значить?) жить – складений іменний присудок, компонентами якого є нульова дієслівна неповнозначна зв’язка /є/ та іменна частина, виражена інфін. жить із вказівною част. значить;

      присл.   займ.   займ.     ім.         дієсл.          прикм.
4. Тепер   тобі   весь   світ   здається  чарівним (М. Вороний).

10) світ (яким є?) здається чарівним – складений іменний присудок, компонентами якого є дієслівна напівповнозначна зв’язка здається та іменна частина, виражена прикм. в О. в. чарівним;

Т р и к о м п о н е н т н и й    п р и с у д о к

          ім.    част.    дієсл.           дієсл.             прикм.

5. Надія   не    могла    лишатись   байдужою (Я. Баш).

...

10) Надія (якою була?) не могла лишатись байдужою – трикомпонентний присудок, утворений з допоміжного модального дієслова не могла, допоміжного фазового дієслова в інфінітиві лишатись та іменної частини, вираженої прикм. в О. в. байдужою;

...

 

Напишіть, будь ласка, у коментарі про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *