Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ

 

Наведено спрощений варіант структурно-семантичної класифікації складнопідрядних речень, описано класи складнопідрядних речень.

 

Класифікація складнопідрядних речень у вищій школі є спрощеним варіантом структурно-семантичної класифікації. Визначальною в ній є своєрідність синтаксичного зв’язку між предикативними частинами. За цією ознакою розрізняють два класи складнопідрядних речень: нерозчленованої та розчленованої структури.

У реченнях нерозчленованої структури підрядна пояснює або поширює слово (словосполучення) в головній частині, його називають опорним. До цього класу належать прислівні та займенниково-співвідносні речення.

Наявність підрядної частини в прислівних реченнях зумовлена граматичною або лексичною своєрідністю опорного слова. Між предикативними частинами цих речень існує власне-прислівний передбачуваний зв’язок, а засобами зв’язку є сполучні слова й асемантичні сполучники. Прислівними є складнопідрядні речення з приіменниково-означальною, з’ясувальною, порівняльно-об’єктною (прикомпаративною) підрядною.  

   Підрядна частина займенниково-співвідносних речень стосується займенника чи займенникового прислівника. Між предикативними частинами цих речень існує прислівно-корелятивний (займенниково-корелятивний) зв’язок, що ґрунтується на корелятивній парі на зразок той – хто, той – що, такий – якийтам – де, туди – кудизвідти – звідкитак – як тощо. Займенниково-співвідносними є речення з підрядною предметно-ототожненою, якісно-ототожненою, обставинною: місцяспособу діїміри й ступеня.

У реченнях розчленованої структури підрядна частина стосується змісту всієї головної частини. Зв’язок предикативних частин визначають як детермінантний (неприслівний). Наявність підрядної частини прямо не зумовлена граматичною природою головної частини і тільки частково слугує її семантико-синтаксичним продовженням. До цього класу належать складнопідрядні речення з підрядними обставинними: часу, умови, мети, причини, допустовими, наслідку, порівняльними, супровідними. 

 

Таблиця  94.   Класи складнопідрядних речень

Нерозчленованої структури(з опорним словом у головній частині, від якого залежить підрядна частина) Розчленованої структури(підрядна залежить від усієї головної частини)
прислівні(підрядна залежить від іменника, дієслова, прислівника тощо) займенниково-співвідносні(підрядна залежить від займенника чи займенникового прислівника) детермінантні
1. З підрядною приіменниково-означальною  [присубстантивно-атрибутивною]2. З підрядною з’ясувальною.

3. З підрядною порівняльно-об’єктною (прикомпаративною).
1. З підрядною предметно-ототожненою.2. З підрядною якісно-ототожненою.

3. З підрядною обставинною:

а) місця;

б) способу дії;

в) міри й ступеня.
1. З підрядною часу.2. З підрядною причини.

3. З підрядною наслідку.

4. З підрядною умови.

5. З підрядною допустовою.

6. З підрядною мети.

7. З підрядною порівняльною.

8. З підрядною супровідною (приєднувальною).

 

Напишіть, будь ласка, у коментарі про опрацювання цього теоретичного матеріалу.

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *