Розбір багатокомпонентного складносурядного речення

БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

 

Наведено схему  розбору багатокомпонентного складносурядного речення.

 

Схема розбору:

1) за метою висловлення − розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо;

2) за характером відношення до дійсності − стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне;

3) за наявністю емоційного забарвлення − окличне, неокличне;

4) за будовою − складне;

5) за кількістю предикативних одиниць − багатокомпонентне (вкажіть кількість предикативних одиниць);

6) за наявністю і характером сполучників − сполучникове, складносурядне;

7) кількість рівнів членування;

8) характеристика засобу синтаксичного зв’язку і семантико-синтаксичних відношень між компонентами зовнішнього (І), а потім внутрішнього (внутрішніх) рівнів членування (ІІ):

синтаксична одиниця, побудована за схемою елементарного складносурядного речення:

/схема цієї синтаксичної одиниці/

яким сполучником поєднані предикативні одиниці:

а) за синтаксичною функцією – сурядним;

б) за значенням – єднальним, приєднувальним, зіставним, протиставним, розділовим, градаційним, пояснювальним;

в) за вживанням – одиничним, повторюваним, парним;

семантико-синтаксичні відношення між предикативними одиницями, синтаксичне значення і відтінок (якщо є);

9) пунктуація: пояснення розділових знаків (чи їхньої відсутності) між предикативними одиницями складного речення і знака в кінці речення.

Характеристика предикативних одиниць і словосполучень однієї предикативної одиниці.

 

Напишіть, будь ласка, у коментарі про опрацювання цього довідкового матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *