2. Лекція 3

Лекція 3

 

Класифікація складносурядних речень. Багатокомпонентні складносурядні речення

 

Описано класифікацію складносурядних речень за характером сполучників, зʼясовано особливості багатокомпонентних складносурядних речень.

 

План

 

  1. Класифікація ССР:

г) речення з зіставно-протиставними сполучниками;

ґ) речення з градаційними сполучниками;

д) речення зі сполучниками раптовості, несподіваності;

е) речення з пояснювальними сполучниками.

  1. Багатокомпонентні складносурядні речення.

 

1. Класифікація складносурядних речень

 

Таблиця 90, пункти 4−9 (із лекції 2).

2. Багатокомпонентні ССР

 

Довгий час багатокомпонентні ССР залишалися поза увагою синтаксистів, бо вчені не вбачали різниці між двокомпонентними та багатокомпонентними реченнями. Однак детальний аналіз багатокомпонентних речень показав, що семантико-синтаксичні відношення в них залежать від сполучників між предикативними частинами.

Якщо сполучник повторюваний (здебільшого єднальний), то відношення між предикативними частинами однотипні. У таких реченнях наявне своєрідне «нанизування» предикативних одиниць: табл. 91.1.

Якщо сполучники різні, то між предикативними частинами семантико-синтаксичні відношення різнотипні. Одні з них є основними (провідними, визначальними, домінувальними), це зовнішній рівень членування (позначаємо римською цифрою І над сполучником), інші відношення − неосновні, це внутрішній рівень членування (позначаємо римською цифрою ІІ над іншим сполучником): табл. 91.2 (реч. а, б).

Предикативні одиниці з неосновними семантико-синтаксичними відношеннями утворюють структурно-семантичний блок. У схемі позначаємо його межі прямокутником, у лівому верхньому куті якого пишемо велику кириличну букву А.

Зразок розбору багатокомпонентного ССР з двома рівнями членування наведено на с. 158 (речення 1).

Подеколи внутрішній рівень можуть складати два (чи більше) структурно-семантичні блоки А, Б тощо − табл. 91.2 (реч. в).

Зрідка в багатокомпонентному реченні може бути не два, а більше рівнів членування: І − зовнішній; ІІ − перший внутрішній (структурно-семантичний блок А); ІІІ − другий внутрішній (структурно-семантичний блок Б). Його схему і зразок розбору наведено на с. 159 (речення 2).

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *