Розбір неповних речень і парцельованої конструкції

Зразки розбору неповних речень і парцельованої конструкції

 

Наведено зразки розбору контекстуальних та еліптичних речень і парцельованої конструкції.

 

К о н т е к с т у а л ь н е   р е ч е н н я

[На другий день я мав, гуляючи, купити струни для гітари.]
прийм. числ.                  ім. прийм.      ім.
На      третій /день/ – мазь для черевиків /я мав купити/ (Петро Панч).

1) Речення; 2) розповідне; 3) стверджувальне; 4) неокличне; 5) просте; 6) двоскладне, пропущено підмет я, присудок мав купити, які відновлюємо з попереднього речення; 7) поширене; 8) неповне, контекстуальне, крім підмета і присудка, пропущено також частину обставини – день; 9) неускладнене;
10) /мав купити/ (хто?) /я/ – словесно не виражений простий підмет, який відновлюємо з попереднього речення;
/я/ (що мав зробити?) /мав купити/ – словесно не виражений складений дієслівний присудок, який відновлюємо з попереднього речення;
11) /мав купити/ (коли?) на третій /день/ – обставина часу, виражена зв’язаним словоспол. з неназваним іменниковим компонентом;
/мав купити/ (кого? що?) мазь – прямий додаток, виражений ім. у З. в. без прийм.;
мазь (яку?) для черевиків – неузгоджене означення, постпозиційне, виражене ім. у Р. в. з прийм.;
13) пунктуація: т и р е  в неповному реченні на місці пропущених членів речення при потребі в спеціальному підкресленні паузи;
к р а п к а  в кінці розповідного неокличного речення.
14) На третій Т / Р – мазь для черевиків.
Нейтральне висловлення; рема розташована після теми.

 

Е л і п т и ч н е   р е ч е н н я

присл.          ім.
Позаду – вороги /є, розташовані / (М. Коцюбинський).

1) Речення; 2) розповідне; 3) стверджувальне; 4) неокличне; 5) просте; 6) двоскладне, з нульовим присудком  ⁄є, розташовані ⁄, який визначаємо з конструкції речення – за лексичним і граматичним значенням обставини; 7) поширене; 8) неповне, еліптичне; 9) неускладнене;
10) /є, розташовані / (хто? що?) вороги – простий підмет, виражений ім. у Н. в.;
вороги (є в наявності?) /є, розташовані / – нульовий простий дієслівний присудок із семантикою буття, розташування;
11) /є, розташовані/ (де?) позаду – обставина місця, виражена присл.;
13) пунктуація: т и р е  в неповному реченні на місці пропущеного присудка при потребі в спеціальному підкресленні паузи;
к р а п к а  в кінці розповідного неокличного речення.
14) Позаду Т / Р – вороги .
Нейтральне висловлення; рема розташована після теми.

 

П а р ц е л ь о в а н а   к о н с т р у к ц і я

Ось і вечір. Вітрястий, погрозливий (І. Микитенко).
Парцельована конструкція, складається з базової частини Ось і вечір та парцельованих однорідних означень вітрястий, погрозливий.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *