Рубрика: Новости

Домашнє завдання 11

Основи української пунктуації   Дібрано тренувальні вправи для закріплення пунктуаційних норм сучасної української літературної мови.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012). 1) С. 41, вправа 3.   Поясніть уживання крапок (таблиця 112). 1. Згадалося все йому – і давня давнина… 2. Раз Вовк тихесенько підкрався… Всім відомо, куди […]

Домашнє завдання 10

Способи відтворення чужого мовлення   Дібрано тренувальні для характеристики способів відтворення чужого мовлення.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012).   1) С. 38, вправа 5 (6).   Запишіть діалоги різними способами, ставлячи потрібні розділові знаки. Поясніть пунктуацію (за таблицею 136). Дядьку йдіть у хату / Чого / Родичі […]

Домашнє завдання 9

Текст і його складники. Абзац   Дібрано тренувальні вправи для характеристики засобів зв’язку речень у складному синтаксичному цілому і складних синтаксичних цілих між собою.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012). 1) С. 33, вправа 4.   Проаналізуйте засоби поєднання речень. 1) Писанки стали символом Великодня – свята Воскресіння […]

Домашнє завдання 8

Багатокомпонентне складне речення. Період   Подано тренувальні вправи для характеристики багатокомпонентних складних речень і періоду.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012). 1) С. 30, вправа 2 (І). Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки. Виділіть граматичні основи, накресліть схеми речень, проаналізуйте конструкції за схемою. І. 1. Якщо хочеш бути […]

Домашнє завдання 7

Складне безсполучникове речення   Дібрано тренувальні вправи для характеристики двокомпонентних і багатокомпонентних складних безсполучникових речень.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012)   1) С. 25, вправа 7 (І). Виділіть граматичні основи, накресліть схеми, визначте семантико-синтаксичні відношення між предикативними одиницями, поясніть розділові знаки. Одне речення (на вибір) розберіть за […]

Домашнє завдання 6

Багатокомпонентні складнопідрядні речення   Дібрано тренувальні вправи, орієнтовані на характеристику багатокомпонентних складнопідрядних речень.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012) 1) С. 20, вправа 26. 26. Допишіть до поданих речень підрядні, які відповідали б на поставлені в дужках запитання. Виділіть граматичні основи, накресліть схеми, визначте вид підрядності і тип […]

Домашнє завдання 5

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ РОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ Дібрано тренувальні вправи для характеристики складнопідрядних речень розчленованої структури.    Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012)   1) С. 16, вправа 10 (І)   10. Запишіть речення, поставте пропущені розділові знаки (табл. 130), виділіть граматичні основи, накресліть схеми, вкажіть тип речень (табл. 96). Одне речення […]

Домашнє завдання 4

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ   Дібрано тренувальні вправи на визначення структурно-семантичних типів складнопідрядного речення і характеристику складнопідрядних речень нерозчленованої структури.    Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012) 1) С. 14, вправа 3. Запишіть складнопідрядні речення, з’ясуйте, котрі з них розчленованої структури, а які – нерозчленованої […]

Домашнє завдання 3

РОЗБІР СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ. БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ   Дібрано тренувальні вправи для розбору двокомпонентних і багатокомпонентних складнопідрядних речень.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012) 1) С. 11, вправа 12. Утворіть складносурядні речення, добираючи до поданих речень з 1-ої колонки речення з 2-ої колонки, запишіть їх. Виділіть граматичні основи, пронумеруйте […]

Домашнє завдання 2

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК СИНТАКСИЧНА ОДИНИЦЯ. КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ   Дібрано тренувальні вправи на визначення типу складного речення, класифікацію складносурядних речень і пояснення пунктуації в складносурядних реченнях.     Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012) 1) С. 6, вправа 5. Речення запишіть, підкресліть граматичні основи, вкажіть тип складних речень  (за табл. […]