Розділові знаки між повторюваними словами

Таблиця 119. Розділові знаки між повторюваними словами

 

Наведено правила постановки тире між різними членами речення.

Між повторюваними словами може стояти  к о м а, д е ф і с  або ж розділовий знак в і д с у т н і й.

К о м у  ставлять:

між повторюваними словами (непоширеними і поширеними), якщо вони вимовлені з перелічувальною інтонацією, не з’єднані сполучниками і слугують для вираження тривалої дії, великої кількості осіб, предметів, явищ, а також великої міри якості. Жили, жили та й розлетілись… (Л. Глібов). Давно, давно промчали роки грізні… (В. Сосюра). Розірвала краля-мавка льняно шитий гомін-жмут; плине зграйно, плине плавко березневий каламут (В. Чумак).

Кому  н е  с т а в л я т ь, якщо:

1) повторювані слова з’єднані сполучниками і, та;  І таки не піду, не піду й не піду (Г. Квітка-Основ’яненко). Він сидить та все сидить (Т. Шевченко).
2) друге з повторюваних слів ужите з часткою не і сполучення повторюваних слів утворює єдине змістове ціле чи виражає неозначеність;  Хоч варила не варила, аби добре говорила (Н. тв.). Хата не хата, а від дощу ховає (Н. тв.).
3) слово повторене з підсилювальною часткою так.  А заєць побіг так побіг.

Д е ф і с  ставлять:

між повторюваними непоширеними словами, якщо вони вимовлені з одним словесним наголосом.  Митрик, бачачи, що двері у хату відчинені, поліз-поліз, переліз через поріг, доліз досеред хати (Г. Квітка-Основ’яненко). І звізди на небі блись-блись! (І. Котляревський).

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *