Метка: звертання

Розділові знаки при звертанні

Таблиця 125. Розділові знаки при звертанні   Наведено правила пунктуації при звертанні.   Звертання (непоширене й поширене) найчастіше в реченні виділяють  к о м а м и, зрідка після звертання ставлять з н а к   о к л и к у. 1. К о м у ставлять після звертання, якщо воно стоїть на початку речення […]

Розбір звертання

Розбір звертання   Наведено схему і зразок розбору звертання.   Схема розбору • звертання: а) що означає; б) закличне, риторичне; в) нейтральне, стилістично забарвлене; г) за вживанням – одиничне, однорідні, синонімічні; ґ) поширене, непоширене; д) морфологічне вираження; е) позиція в реченні; є) схема;   Зразок розбору звертання част. прикм.         ім.      […]

1. Лекція 10. Однорідні члени речення. Звертання

Лекція 11 УСКЛАДНЕННЯ  ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ. Однорідні члени речення. Звертання. Розкрито поняття однорідності, схарактеризовано засоби сурядного зв'язку. Описано семантику і типологію звертань. План 1. Поняття про ускладнене просте речення (предикативну частину складного речення). 2. Явище однорідності в простому реченні (предикативній частині складного речення). 3. Засоби сурядного зв'язку між однорідними членами речення. 4. Однорідні та неоднорідні означення […]