Метка: тире

Розділові знаки при вставлених компонентах

Таблиця 127. Розділові знаки при вставлених компонентах   Наведено правила пунктуації при вставлених компонентах.   Вставлену конструкцію здебільшого виділяють  д у ж к а м и, рідше – т и р е  чи  к о м а м и  з  т и р е, іноді – к о м а м и. 1. Д у […]

Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях

Таблиця 126. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях   Наведено правила пунктуації при вставленнях. Про розрізнення вставних і невставних конструкцій див. табл. 74, 75 (лекц. 12) При вставних конструкціях можуть стояти к о м и або т и р е. 1. Вставне слово, словосполучення і речення найчастіше виділяють  к о м а м […]

Відокремлення обставини

Таблиця 123. Відокремлення обставин   Наведено правила відокремлення обставин.   Обставину в реченні можуть відокремлювати  к о м а м и, рідше – т и р е  або ж  н е  в и д і л я т и. К о м а м и  відокремлюють обставину: 1) виражену дієприслівниковим зворотом;  Шарахнувся врізнобіч люд, розступаючись […]

Розділові знаки при відокремленій прикладці

Таблиця 121. Розділові знаки при відокремленій прикладці   Наведено правила пунктуації при відокремленій прикладці.   Прикладку можуть відокремлювати  к о м а м и  або  т и р е. К о м а м и  відокремлюють: 1) поширену прикладку, що стоїть  п і с л я  означуваного іменника;  Солов’ї, нічні товариші мої, у сад злетілись […]

Розділові знаки при відокремленому означенні

Таблиця 120. Розділові знаки при відокремленому означенні   Наведено правила пунктуації при відокремлених означеннях. Означення можуть відокремлювати  к о м а м и, т и р е  або ж  н е  в и д і л я т и. 1. К о м а м и  відокремлюють означення, що: 1) виражене прикметниковим чи дієприкметниковим зворотом […]

Тире між різними членами речення

Таблиця 115. Тире між різними членами речення   Наведено правила постановки тире між різними членами речення.   Тире  с т а в л я т ь: 1) для вираження несподіваності;  Послухали Лисичку і Щуку кинули – у річку (Л. Глібов). 2) для інтонаційного, стилістичного, змістового виділення окремих слів або груп слів як авторський розділовий знак;  […]

Т. 118. Розділові знаки при узагальнювальному слові

Таблиця 118. Розділові знаки при узагальнювальному слові   Наведено правила пунктуації при узагальнювальному слові. Пунктуація при узагальнювальному слові залежить від його позиції щодо однорідних членів речення, а також від інтонації. 1. Д в о к р а п к у  ставлять: 1) після узагальнювального слова перед однорідними членами речення, а після них, якщо речення продовжується […]

Т. 117. Розділові знаки між однорідними членами речення

Таблиця 117. Розділові знаки між однорідними членами речення   Наведено правила пунктуації між однорідними членами речення.    Між однорідними членами може стояти  к о м а, т и р е,  к р а п к а  з  к о м о ю або ж розділовий знак в і д с у т н і й. 1. […]

Розділові знаки при одиничній непоширеній прикладці

Таблиця 122. Розділові знаки при одиничній непоширеній прикладці   Наведено правила пунктуації при одиничній непоширеній прикладці. Одиничну непоширену прикладку з означуваним словом можуть писатич е р е з   д е ф і с, о к р е м о, відділяти прикладку  т и р е  або брати її в   л а п к и. Ч […]

Т. 114. Тире між групою підмета і групою присудка

  Таблиця 114. Тире між групою підмета і групою присудка   Наведено правила, за якими між групою підмета і групою присудка тире ставлять, не ставлять або ж коли тире є факультативним розділовим знаком.   Між групою підмета і групою присудка ніколи  н е  с т а в л я т ь  кому, навіть якщо там […]