Метка: структурно-семантична класифікація

Структурно-семантична класифікація складнопідрядних речень

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ   Наведено спрощений варіант структурно-семантичної класифікації складнопідрядних речень, описано класи складнопідрядних речень.   Класифікація складнопідрядних речень у вищій школі є спрощеним варіантом структурно-семантичної класифікації. Визначальною в ній є своєрідність синтаксичного зв’язку між предикативними частинами. За цією ознакою розрізняють два класи складнопідрядних речень: нерозчленованої та розчленованої структури. У реченнях нерозчленованої структури підрядна пояснює або поширює слово (словосполучення) в […]

Складнопідрядні прислівні речення нерозчленованої структури

Таблиця 95 а. Складнопідрядні речення нерозчленованої структури П Р И С Л І В Н І з опорним словом у головній частині — іменником, дієсловом, прислівником 1. З  п р и і м е н н и к о в о — о з н а ч а л ь н о ю  [присубстантивно-атрибутивною] частиною – підрядна […]

Домашнє завдання 4

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ. СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ НЕРОЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРУКТУРИ   Дібрано тренувальні вправи на визначення структурно-семантичних типів складнопідрядного речення і характеристику складнопідрядних речень нерозчленованої структури.    Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012) 1) С. 14, вправа 3. Запишіть складнопідрядні речення, з’ясуйте, котрі з них розчленованої структури, а які – нерозчленованої […]