Метка: стилістичний словотвір

Практичне заняття 5

Стилістичне використання засобів словотвору. Стилістика іменних частин мови Дібрано вправи на визначення стилістичного використання засобів словотвору, стилістичних можливостей іменників, прикметників, займенників, числівників   1. Стилістичне використання суфіксів і безафіксних іменників. 2. Стилістичні можливості префіксів, осново- і словоскладання, абревіації. 3. Стилістичне використання іменникових категорій. 4. Стилістичні можливості прикметників. 5. Стилістичне використання займенників. 6. Стилістика числівників. Вправи […]

Лекція 4

Стилістичне використання засобів словотвору. Стилістика іменних частин мови   Розглянуто стилістичне використання засобів словотвору (афіксів, осново- і словоскладання, абревіації) та стилістичні можливості іменників, прикметників, займенників, числівників   1. Стилістика засобів словотвору. 2. Стилістичне використання іменникових категорій. 3. Стилістика категорій прикметників. 4. Стилістичні можливості займенників. 5. Стилістика числівників.   1. Стилістика засобів словотвору Стилістичні можливості мають […]