Метка: складносурядне речення

2. Лекція 3

Лекція 3   Класифікація складносурядних речень. Багатокомпонентні складносурядні речення   Описано класифікацію складносурядних речень за характером сполучників, зʼясовано особливості багатокомпонентних складносурядних речень.   План   Класифікація ССР: г) речення з зіставно-протиставними сполучниками; ґ) речення з градаційними сполучниками; д) речення зі сполучниками раптовості, несподіваності; е) речення з пояснювальними сполучниками. Багатокомпонентні складносурядні речення.   1. Класифікація складносурядних […]

2. Лекція 2

Лекція 2 СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ Розкрито поняття складносурядного речення, схарактеризовано засоби зв’язку між предикативними частинами складносурядного речення; наведено класифікацію складносурядних речень за характером сполучників. План 1. Поняття про складносурядне речення. 2. Засоби зв’язку між предикативними частинами складносурядного речення. 3. Класифікація складносурядних речень за характером сполучників: а) речення з єднальними сполучниками; б) речення з приєднувальними сполучниками; в) […]

Розбір багатокомпонентного складносурядного речення

БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ   Наведено схему  розбору багатокомпонентного складносурядного речення.   Схема розбору: 1) за метою висловлення − розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності − стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення − окличне, неокличне; 4) за будовою − складне; 5) за кількістю предикативних одиниць − багатокомпонентне (вкажіть […]

Розбір двокомпонентного складносурядного речення

ДВОКОМПОНЕНТНЕ  СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ   Наведено схему і зразок розбору двокомпонентного складносурядного речення. Схема розбору: 1) за метою висловлення − розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності − стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення − окличне, неокличне; 4) за будовою − складне; 5) за кількістю предикативних одиниць − двокомпонентне; […]

Пунктуація в складносурядному реченні

Таблиця 129. Розділові знаки в складносурядному реченні   Між предикативними частинами складносурядного речення можуть стояти к о м а,  т и р е,  к р а п к а  з  к о м о ю  або ж розділовий знак  в і д с у т н і й. К о м у  звичайно ставлять: між […]

Домашнє завдання 3

РОЗБІР СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ. БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СКЛАДНОСУРЯДНІ РЕЧЕННЯ   Дібрано тренувальні вправи для розбору двокомпонентних і багатокомпонентних складнопідрядних речень.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012) 1) С. 11, вправа 12. Утворіть складносурядні речення, добираючи до поданих речень з 1-ої колонки речення з 2-ої колонки, запишіть їх. Виділіть граматичні основи, пронумеруйте […]