Метка: складне речення

2. Лекція 1

ЗАГАЛЬНІ  ПИТАННЯ  СКЛАДНОГО  РЕЧЕННЯ Схарактеризовано ознаки складного речення, описано типи складних речень. План 1.Формування питання про складне речення. 2. Ознаки складного речення. 3. Засоби поєднання частин складного речення. 4. Типи складних речень (загальна характеристика).   1.Формування поняття про складне речення Таблиця 84 19 ст. – поч. 20 ст. Ф. Буслаєв; М. Осадца,О. Огоновський,І. Нечуй-Левицький;О. Пєшковський;О. […]

Пунктуація в разі збігу сполучників

Таблиця 132. Пунктуація в разі збігу сполучників   У складному реченні в разі збігу сполучників кому між ними або  с т а в л я т ь, або  н е  с т а в л я т ь. Кому с т а в л я т ь (і роблять паузу): 1) між двома підрядними сполучниками […]

Домашнє завдання 7

Складне безсполучникове речення   Дібрано тренувальні вправи для характеристики двокомпонентних і багатокомпонентних складних безсполучникових речень.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012)   1) С. 25, вправа 7 (І). Виділіть граматичні основи, накресліть схеми, визначте семантико-синтаксичні відношення між предикативними одиницями, поясніть розділові знаки. Одне речення (на вибір) розберіть за […]

Типи складних речень

Таблиця 87. Типи складних речень   Наведено типологію складних речень за різними ознаками.   1. За кількістю предикативних частин:   двокомпонентне: 1Що для безсмертя народилось, 2від зброї смертних не помре /те/  (Леся Українка); багатокомпонентне: 1Садок вишневий коло хати /є/, 2хрущі над вишнями гудуть, 3плугатарі з плугами йдуть, 4співають ідучи дівчата, а 5матері вечерять ждуть (Т. Шевченко). […]