Метка: схема розбору

Розбір вставних і вставлених компонентів

Розбір вставних і вставлених компонентів   Наведено схему і зразки розбору вставних і вставлених компонентів.   Схема розбору   • вставна чи вставлена конструкція – а) яка за будовою: слово (його морфологічне вираження), словосполучення, речення (просте, складне), група речень; б) за семантикою; в) змістовий зв’язок з усім реченням, з його частиною чи з певним членом […]

Зразки аналізу відокремлення

Аналіз відокремлення   Наведено схеми і зразки розбору відокремлених членів речення.   Схема розбору відокремлений член речення – а) поширений, непоширений; б) який за семантико-синтаксичною функцією: напівпредикативний, опосередкований – пояснювальний, уточнювальний, зі значенням включення, виключення чи заміщення; в) який за позицією щодо означуваного слова (ОС) – препозиційний, постпозиційний; г) схема;   В і д о […]

Розбір звертання

Розбір звертання   Наведено схему і зразок розбору звертання.   Схема розбору • звертання: а) що означає; б) закличне, риторичне; в) нейтральне, стилістично забарвлене; г) за вживанням – одиничне, однорідні, синонімічні; ґ) поширене, непоширене; д) морфологічне вираження; е) позиція в реченні; є) схема;   Зразок розбору звертання част. прикм.         ім.      […]

Розбір еквівалентів речення

Синтаксичний аналіз еквівалентів речення   Наведено схему і зразки розбору еквівалентів речення.   Схема розбору еквівалентів речення 1) еквівалент речення; 2) його тип: • слово-речення; а) яке за функцією та змістом; б) за вживанням – одиничне, повторюване; в) морфологічне вираження; г) пунктуація; • звертання-речення; а) яке за функцією та змістом; б) за вживанням – одиничне, […]

Схема розбору періоду

П Е Р І О Д Наведено схему і зразок розбору періоду. Схема розбору періоду   Аналізоване речення, його графічна схема. 1) особлива синтаксична конструкція; 2) частини періоду, його різновид – класичний, незамкнений, обірваний, обрамлений; 3) значення і будова засновку; 4) значення і будова висновку; 5) характеристика синтаксичної структури періоду; 6) пояснення розділових знаків.   […]

Схема розбору багатокомпонентного складнопідрядного речення

Багатокомпонентне складнопідрядне речення   Схема розбору 1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне; 4) за будовою – складне; 5) за кількістю предикативних одиниць – багатокомпонентне (вкажіть кількість предикативних одиниць); 6) за наявністю і […]

Схема розбору конструкції з прямою мовою

Розбір констукції з прямою мовою Наведено схему і зразок розбору конструкції з прямою мовою. Схема розбору конструкції з прямою мовою   Аналізована конструкція, її графічна схема. 1. Складники конструкції з прямою мовою, місце прямої мови стосовно слів автора. 2. Розділові знаки в конструкції з прямою мовою. 3. Синтаксична будова прямої мови. 4. Синтаксична будова слів […]

Схема розбору двокомпонентного складного безсполучникового речення

ДВОКОМПОНЕНТНЕ  СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ  РЕЧЕННЯ   Наведено схему розбору двокомпонентного складного безсполучникового речення. Схема розбору:   1) за метою висловлення – розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності – стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення – окличне, неокличне; 4) за будовою – складне; 5) за кількістю предикативних одиниць – двокомпонентне; 6) […]

Розбір багатокомпонентного складносурядного речення

БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ   Наведено схему  розбору багатокомпонентного складносурядного речення.   Схема розбору: 1) за метою висловлення − розповідне, питальне, спонукальне, розповідно-спонукальне, питально-спонукальне тощо; 2) за характером відношення до дійсності − стверджувальне, заперечне, стверджувально-заперечне; 3) за наявністю емоційного забарвлення − окличне, неокличне; 4) за будовою − складне; 5) за кількістю предикативних одиниць − багатокомпонентне (вкажіть […]