Метка: пунктуація

2. Лекція 12. Основи української пунктуації

ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ Схарактеризовано становлення української пунктуації, її принципи, систему і функції розділових знаків. План 1.Поняття про пунктуацію. Становлення української пунктуації. 2. Принципи української пунктуації. 3. Обов’язкова та факультативна пунктуація. Авторські знаки. 4. Система розділових знаків. 5. Функції розділових знаків. 6. Особливості сполучуваності розділових знаків. Правила їхнього вживання в разі збігу. 7. Особливості пунктуації в […]

Розділові знаки в реченні зі словами як, мов, наче, неначе, ніж і под

Таблиця 133. Розділові знаки в реченні зі словами як, мов, наче, неначе, ніж і под. Наведено правила пунктуації в реченнях зі словами як, мов, наче, неначе, ніж тощо. Розділові знаки перед структурами з як, мов, наче, неначе, ніж і под. залежать від граматичних, значеннєвих та стилістичних чинників. Кому с т а в л я т […]

Розділові знаки при вставлених компонентах

Таблиця 127. Розділові знаки при вставлених компонентах   Наведено правила пунктуації при вставлених компонентах.   Вставлену конструкцію здебільшого виділяють  д у ж к а м и, рідше – т и р е  чи  к о м а м и  з  т и р е, іноді – к о м а м и. 1. Д у […]

Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях

Таблиця 126. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях   Наведено правила пунктуації при вставленнях. Про розрізнення вставних і невставних конструкцій див. табл. 74, 75 (лекц. 12) При вставних конструкціях можуть стояти к о м и або т и р е. 1. Вставне слово, словосполучення і речення найчастіше виділяють  к о м а м […]

Відокремлення обставини

Таблиця 123. Відокремлення обставин   Наведено правила відокремлення обставин.   Обставину в реченні можуть відокремлювати  к о м а м и, рідше – т и р е  або ж  н е  в и д і л я т и. К о м а м и  відокремлюють обставину: 1) виражену дієприслівниковим зворотом;  Шарахнувся врізнобіч люд, розступаючись […]

Розділові знаки при відокремленій прикладці

Таблиця 121. Розділові знаки при відокремленій прикладці   Наведено правила пунктуації при відокремленій прикладці.   Прикладку можуть відокремлювати  к о м а м и  або  т и р е. К о м а м и  відокремлюють: 1) поширену прикладку, що стоїть  п і с л я  означуваного іменника;  Солов’ї, нічні товариші мої, у сад злетілись […]

Розділові знаки при відокремленому означенні

Таблиця 120. Розділові знаки при відокремленому означенні   Наведено правила пунктуації при відокремлених означеннях. Означення можуть відокремлювати  к о м а м и, т и р е  або ж  н е  в и д і л я т и. 1. К о м а м и  відокремлюють означення, що: 1) виражене прикметниковим чи дієприкметниковим зворотом […]

Розділові знаки при звертанні

Таблиця 125. Розділові знаки при звертанні   Наведено правила пунктуації при звертанні.   Звертання (непоширене й поширене) найчастіше в реченні виділяють  к о м а м и, зрідка після звертання ставлять з н а к   о к л и к у. 1. К о м у ставлять після звертання, якщо воно стоїть на початку речення […]

Розділові знаки між повторюваними словами

Таблиця 119. Розділові знаки між повторюваними словами   Наведено правила постановки тире між різними членами речення. Між повторюваними словами може стояти  к о м а, д е ф і с  або ж розділовий знак в і д с у т н і й. К о м у  ставлять: між повторюваними словами (непоширеними і поширеними), якщо […]

Тире між різними членами речення

Таблиця 115. Тире між різними членами речення   Наведено правила постановки тире між різними членами речення.   Тире  с т а в л я т ь: 1) для вираження несподіваності;  Послухали Лисичку і Щуку кинули – у річку (Л. Глібов). 2) для інтонаційного, стилістичного, змістового виділення окремих слів або груп слів як авторський розділовий знак;  […]