Метка: практикум

1. Практичне заняття 10

Практичне заняття 10 Односкладне речення Дібрано тренувальні вправи на розрізнення двоскладних та односкладних речень і визначення типів односкладних речень Хід заняття І. Перевірка домашнього завдання. Вправа 84 (VІ), 91, 93 (1−8) 84. Підкресліть у реченнях граматичну основу і визначте, які з них є двоскладними, а які односкладними (вкажіть їхній тип і морфологічне вираження головного члена). […]

1. Практичне заняття 9

Практичне заняття 9 Присудок Дібрано тренувальні вправи для характеристики різних типів присудків, формування навичок координувати підмет і присудок, ставити тире між групою підмета і групою присудка. Хід заняття І. Перевірка домашнього завдання. Вправа 76 (VІ). Підкресліть граматичні основи, схарактеризуйте присудки. 1. Найважливіша річ – вибрати людей (Ю. Яновський). 2. Я його давно маю на оці (І. Франко). 3. […]

1. Практичне заняття 8

Практичне заняття 8 Члени речення. Підмет Дібрано тренувальні вправи на розмежування групи підмета і групи присудка, характеристику підметів.   Запитання для самоконтролю 1. Дайте визначення членів речення, назвіть способи їхнього вираження. 2. З’ясуйте різницю між членами речення і синтагмами. 3. Схарактеризуйте співвідношення між частинами мови і членами речення, наведіть приклади морфологізованих і неморфологізованих членів речення. […]

1. Практичне заняття 7

Практичне заняття 7   Еквіваленти речення   Дібрано тренувальні вправи для характеристики слів-речень, звертань-речень, незакінчених речень.   Запитання для самоперевірки Які одиниці відносять до еквівалентів речення? Чому? Що являють собою слова-речення? Доведіть, що вони є синтаксично нечленованими. На які групи поділяють слова-речення? Схарактеризуйте їх. За якими ознаками слід розмежовувати вокативні речення і власне звертання? Схарактеризуйте […]

Домашнє завдання 11

Основи української пунктуації   Дібрано тренувальні вправи для закріплення пунктуаційних норм сучасної української літературної мови.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012). 1) С. 41, вправа 3.   Поясніть уживання крапок (таблиця 112). 1. Згадалося все йому – і давня давнина… 2. Раз Вовк тихесенько підкрався… Всім відомо, куди […]

Домашнє завдання 10

Способи відтворення чужого мовлення   Дібрано тренувальні для характеристики способів відтворення чужого мовлення.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012).   1) С. 38, вправа 5 (6).   Запишіть діалоги різними способами, ставлячи потрібні розділові знаки. Поясніть пунктуацію (за таблицею 136). Дядьку йдіть у хату / Чого / Родичі […]

Домашнє завдання 9

Текст і його складники. Абзац   Дібрано тренувальні вправи для характеристики засобів зв’язку речень у складному синтаксичному цілому і складних синтаксичних цілих між собою.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012). 1) С. 33, вправа 4.   Проаналізуйте засоби поєднання речень. 1) Писанки стали символом Великодня – свята Воскресіння […]

Домашнє завдання 8

Багатокомпонентне складне речення. Період   Подано тренувальні вправи для характеристики багатокомпонентних складних речень і періоду.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012). 1) С. 30, вправа 2 (І). Спишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки. Виділіть граматичні основи, накресліть схеми речень, проаналізуйте конструкції за схемою. І. 1. Якщо хочеш бути […]

Домашнє завдання 7

Складне безсполучникове речення   Дібрано тренувальні вправи для характеристики двокомпонентних і багатокомпонентних складних безсполучникових речень.   Навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова. Практичний синтаксис складного речення» (Сімферополь, 2012)   1) С. 25, вправа 7 (І). Виділіть граматичні основи, накресліть схеми, визначте семантико-синтаксичні відношення між предикативними одиницями, поясніть розділові знаки. Одне речення (на вибір) розберіть за […]

Практичне заняття 11

Стилістичні функції пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення   Дібрано тренувальні вправи на визначення стилістичних функцій пунктуації та засобів відтворення чужого мовлення.   Теоретичні питання 1. Стилістичні функції пунктуації. 2. Стилістика засобів відтворення чужого мовлення в тексті. 3. Фігури інтертексту: цитування, аплікація, алюзія. Парафраз і плагіат.   Вправи 1. Схарактеризуйте стилістичні функції пунктуації. 1) як […]