Метка: кома

Розділові знаки при відокремленому означенні

Таблиця 120. Розділові знаки при відокремленому означенні   Наведено правила пунктуації при відокремлених означеннях. Означення можуть відокремлювати  к о м а м и, т и р е  або ж  н е  в и д і л я т и. 1. К о м а м и  відокремлюють означення, що: 1) виражене прикметниковим чи дієприкметниковим зворотом […]

Розділові знаки при звертанні

Таблиця 125. Розділові знаки при звертанні   Наведено правила пунктуації при звертанні.   Звертання (непоширене й поширене) найчастіше в реченні виділяють  к о м а м и, зрідка після звертання ставлять з н а к   о к л и к у. 1. К о м у ставлять після звертання, якщо воно стоїть на початку речення […]

Розділові знаки між повторюваними словами

Таблиця 119. Розділові знаки між повторюваними словами   Наведено правила постановки тире між різними членами речення. Між повторюваними словами може стояти  к о м а, д е ф і с  або ж розділовий знак в і д с у т н і й. К о м у  ставлять: між повторюваними словами (непоширеними і поширеними), якщо […]

Т. 117. Розділові знаки між однорідними членами речення

Таблиця 117. Розділові знаки між однорідними членами речення   Наведено правила пунктуації між однорідними членами речення.    Між однорідними членами може стояти  к о м а, т и р е,  к р а п к а  з  к о м о ю або ж розділовий знак в і д с у т н і й. 1. […]

Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні

Таблиця 134. Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні   Наведено правила пунктуації в складному безсполучниковому реченні.   Між предикативними частинами складного безсполучникового речення можуть стояти к о м а,  к р а п к а   з   к о м о ю,  т и р е,  д в о к р а п к а. 1. […]