Метка: актуальне членування

1. Лекція 12

Лекція 12 Комунікативний аспект речення   Подано відомості про актуальне членування речення та порядок слів у реченні. План 1. Поняття про актуальне членування речення. 2. Засоби виділення реми. 3. Порядок слів у простому реченні, його функції. 4. Закономірності прямого порядку слів. 5. Особливості зворотного порядку слів. Література до теми Ачилова В. П. Синтаксис і пунктуація […]