Зразки розбору підмета

Зразки розбору підмета

Наведено зразки розбору простого і складеного підмета

П р о с т и й   п і д м е т

    дієсл.    займ.     дієсл.  прийм. ім.        ім.      прикм. прийм.  ім.
Люблю    я     слухати   у   полі   пісні   дівочі   на   зорі (В. Сосюра).

10) люблю слухати (хто? що?) я – простий підмет, виражений займ. у Н. в.;

С к л а д е н и й    п і д м е т

            дієсл.            ім.      прийм.         част.      займ.               ім.       прийм.   ім.
1. Поставити  крапку   над   «і» – то   неабияке  мистецтво   в   житті (А. Рибак).

10) мистецтво є (хто? що?) поставити крапку над «і» – складений підмет, виражений фразеологізмом у позиції Н. в.;

        числ.         ім.              дієсл.      прийм.         ім.
2. Багато   вітрів   прошуміло   над   головою (О. Довженко).

10) прошуміло (хто? що?) багато вітрів – складений підмет, виражений зв’язаним словоспол. (хчисл. у Н. в. + ім. у Р. в.);

         ім.             дієсл.        прикм.       ім.
3. Сміху  сиплеться  срібна  злива (В. Бичко).

10) сиплеться (хто? що?) сміху злива – складений підмет, виражений метафоричною сполукою (ім. у переносному значенні в Н. в. злива + ім. у прямому значенні в Р. в. сміху);

Напишіть, будь ласка, у коментарі про використання цього матеріалу. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *