Розбір вставних і вставлених компонентів

Розбір вставних і вставлених компонентів

 

Наведено схему і зразки розбору вставних і вставлених компонентів.

 

Схема розбору

 

• вставна чи вставлена конструкція – а) яка за будовою: слово (його морфологічне вираження), словосполучення, речення (просте, складне), група речень; б) за семантикою; в) змістовий зв’язок з усім реченням, з його частиною чи з певним членом речення; г) спосіб включення в речення: без сполучних засобів, за допомогою сполучника чи сполучного слова; ґ) позиція в основному реченні; д) схема;

В с т а в н а   к о н с т р у к ц і я

прийм. ім.            ім.  прийм.    ім.   част.   дієсл.
На   жаль,   чудес   на   світі   не   буває (П. Воронько).

9) ускладнене вставною конструкцією;

12) на жаль – вставна конструкція; а) іменниково-прийменникова форма; б) виражає почуття мовця; в) змістовий зв’язок з усім реченням; г) включена в речення без сполучних засобів; ґ) на початку речення; д) Вставн., …;

13) пунктуація: к о м о ю  виділено вставне слово на початку речення;

В с т а в л е н а   к о н с т р у к ц і я

займ. дієсл. займ.         ім.        част. прийм.   ім.       спол.           прикм.                   ім.
Я   вчив   його   письма   (не   без  мороки)   і   гладіаторського   ремесла (Д. Павличко).

9) ускладнене вставленою конструкцією;

12) не без мороки – вставлена конструкція; а) іменниково-прийменникова форма із заперечною часткою не; б) є доповненням до основного повідомлення; в) змістовий зв’язок із частиною речення; г) включена в речення без сполучних засобів; ґ) усередині речення; д) … (вставл.) …;

13) пунктуація: д у ж к а м и   виділено вставлену конструкцію, що доповнює зміст основного речення й різко випадає з його синтаксичної структури;

Напишіть, будь ласка, у коментарі про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *