Розбір однорідних членів речення

Схема і зразки розбору однорідних членів речення

 

Наведено схему і зразки розбору однорідних членів речення.

 

Схема розбору однорідних членів речення

 

• однорідні члени речення – а) поширені, непоширені; б) тип сурядних відношень: єднальні, приєднувальні, протиставні, розділові, градаційні; в) як поєднані однорідні члени: інтонацією, інтонацією і сурядним сполучником (якого розряду: єднальним, приєднувальним, протиставним, розділовим, градаційним; яким за вживанням: одиничним, повторюваним, парним), змішаним поєднанням; г) наявність узагальнювального слова (УС), його позиція щодо однорідних членів; ґ) схема ряду однорідних членів;

 

Зразки розбору однорідних членів речення

 

Зверніть увагу!

Однорідні члени речення аналізуйте зразу після характеристики цих членів речення:

у п. 10 — однорідні підмети чи / і присудки; у п. 11 — однорідні другорядні члени речення. 

 

О д н о р і д н і  ч л е н и  р е ч е н н я  б е з  у з а г а л ь н ю в а л ь н о г о  с л о в а

          прикм.          ім.          ім.     дієсл. спол. дієсл.            ім.            ім.
1. Шалений   вітер   хвилі   гнав   і   розсівав   туман   руками ( Д. Фальківський).

9) ускладнене однорідними присудками;
10, 12) вітер (що робив?) гнав і розсівав – однорідні прості дієслівні присудки, виражені дієсл. дійсн. спос. мин. ч.; а) поширені; б) сурядні єднальні відношення; в) поєднані інтонацією та сурядним єднальним одиничним спол. і; г) УС немає; ґ) О і О;

13) пунктуація: к о м у  між однорідними членами не ставлять, якщо сполучник і одиничний;

 

О д н о р і д н і   ч л е н и   р е ч е н н я   з   у з а г а л ь н ю в а л ь н и м   с л о в о м

            ім.         займ. спол.              ім.            спол.     ім.          займ.    дієсл.
2. Примхи    твої,   й    легковажність,   і   ревнощі – все   люблю (О. Гончар).

9) ускладнене однорідними додатками з узагальнювальним словом;

11, 12) люблю (кого? що?) примхи, й легковажність, і ревнощівсе – однорідні прямі додатки, виражені ім. з УС-займ. у З. в. без прийм.; а) 1-й – поширений, 2-й і 3-й – непоширені; б) сурядні єднальні відношення; в) поєднані інтонацією і сурядним єднальним повторюваним спол. і; г) УС все стоїть після однорідних членів; ґ) О, й О, і О – УС;

13) пунктуація: к о м а  між однорідними членами, які з’єднані повторюваним сполучником;
т и р е  перед УС, що стоїть за однорідними членами;

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *