Розбір односкладних речень

Розбір односкладних речень

Наведено зразки розбору односкладних речень

 

У з а г а л ь н е н о-о с о б о в е   р е ч е н н я

част.   (усі ви) дієсл.         прикм.
Не      забувайте    незабутнє (Л. Костенко).

1) Речення; 2) спонукальне; 3) загальнозаперечне; 4) неокличне; 5) просте; 6) односкладне, узагальнено-особове; 7) поширене; 8) повне; 9) неускладнене;
10) (що робіть?) не забувайте – простий головний член односкладного речення, виражений дієсл. наказ. спос. 2 ос. множ. із заперечною част. не;
11) не забувайте (кого? що?) незабутнє – прямий додаток, виражений субстантивованим прикм. у З. в. без прийм.;
13) пунктуація: к р а п к а  в кінці спонукального неокличного речення.
14) Не забувайте Р / Т незабутнє.
Експресивне висловлення; рема розташована перед темою.

 

Б е з о с о б о в е   р е ч е н н я

прийм.  ім.         дієсл.       присл.
У    повітрі   стало   тепліше (М. Коцюбинський).

1) Речення; 2) розповідне; 3) стверджувальне; 4) неокличне; 5) просте; 6) односкладне, безособове; 7) поширене; 8) повне; 9) неускладнене;
10) (як стало?) – стало тепліше – складений головний член односкладного речення, виражений дієсловом-зв’язкою стало та предикативним присл. тепліше;
11) стало тепліше (де?) в повітрі – обставина місця, виражена ім. у М. в. з прийм.;
13) пунктуація: к р а п к а в кінці розповідного неокличного речення.
14) У повітрі Т/ Р стало тепліше.
Нейтральне висловлення; рема розташована після теми.

 

Н о м і н а т и в н е   р е ч е н н я

    ім.
Зима.
1) Речення; 2) розповідне; 3) стверджувальне; 4) неокличне; 5) просте; 6) односкладне, номінативне. буттєве; 7) непоширене; 8) повне; 9) неускладнене;
10) (хто? що?) зима – простий головний член односкладного речення, виражений ім. у Н. в.;
13) пунктуація: к р а п к а в кінці розповідного неокличного речення.
14) Зима Р.
Нейтральне висловлення; усе речення становить рему.

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *