Відокремлення обставини

Таблиця 123. Відокремлення обставин

 

Наведено правила відокремлення обставин.

 

Обставину в реченні можуть відокремлювати  к о м а м и, рідше – т и р е  або ж  н е  в и д і л я т и.

  1. К о м а м и  відокремлюють обставину:
1) виражену дієприслівниковим зворотом;  Шарахнувся врізнобіч люд, розступаючись перед баскими кіньми (О. Гончар).
2) виражену одиничним дієприслівником, що означає додаткову дію або час, причину, умову (а не спосіб дії);  Усяка пташечка, радіючи, співала (Л. Глібов). – Але: Я був молодий, здоровий і міг працювати не втомлюючись (О. Довженко) [одиничний дієприслівник означає спосіб дії].

Примітка 1. Обставину, виражену дієприслівниковим зворотом чи дієприслівником, що стоїть після сполучника, відокремлюють від нього комою, якщо сполучник не стосується обставини (її можна переставити в інше місце). Пор.: Старий підводиться  і, не прощаючись, іде, зникає десь внизу за курганом (О.Гончар). Але: Треба діяти, і не зволікаючи (О. Довженко); Зозуля не тільки кує, а, захопившись, ще й хававкає (О. Донченко). Але: Хо знає, що тільки одиниці зважуються на це, а зважившись, знаходять силу розбити кайдани (М. Коцюбинський).

3) з прийменником на зразок незважаючи на, починаючи з, кінчаючи (який подібний до дієприслівника);  І я заснув нарешті, незважаючи на біль (Ю. Яновський).
4) з прийменником на зразок відповідно до, внаслідок, всупереч, за браком, завдяки, за відсутністю, за згодою, залежно від, за наявності, за умови, згідно з, на випадок, на відміну від, наперекір, у зв’язку з і под. – за бажанням автора як факультативний розділовий знак (у разі значної поширеності, відсутності тісного зв’язку з основною частиною речення);  Пор.: Досить швидко, внаслідок руху молекул газів та їхнього перемішування, весь об’єм верхнього циліндра також набуває червоно-бурого кольору (З підручника). – Внаслідок обговорення справи в комісії виникло кілька конкретних пропозицій (З газети).
5) що уточнює значення попередньої обставини (перед нею можна поставити слова а саме).  Коло самого дому, під вікнами, росли кущі жовтої акації (І. Нечуй-Левицький) [росли (д е?) коло самого дому, (а  д е  с а м е?) під вікнами].

Примітка 2. Для змістового та інтонаційного виділення уточнювальної обставини зрідка ставлять  т и р е: Там і порядкуй – у власній хаті (З газети).

2. Н е   в і д о к р е м л ю ю т ь   комами обставину, виражену дієприслівниковим зворотом, якщо вона:

1) стала фразеологізмом і становить з присудком нероздільну змістову групу;  Вона не звикла сидіти склавши руки (М. Рильський).

Примітка 3. Якщо названі присудком і фразеологічним дієприслівниковим зворотом дві дії мислять як різні, а не як одну, то обставину відокремлюють: Нічого сидіти, склавши руки (В. Кучер).

2) починається підсилювальною часткою і (й) Можна бачити деякі зорі й не дочекавшись настання темряви.
3) є однорідною до попередньої невідокремленої обставини;  Жінка йде поволі і трохи зігнувшись (О. Довженко).
4) ужита зі сполучним словом який у складі підрядної означальної частини.  Попереду виднівся ліс, сховавшись у якому можна було врятуватися від спеки.

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *