1. Практичне заняття 10

Практичне заняття 10

Односкладне речення

Дібрано тренувальні вправи на розрізнення двоскладних та односкладних речень і визначення типів односкладних речень

Хід заняття

І. Перевірка домашнього завдання.

Вправа 84 (VІ), 91, 93 (1−8)
84. Підкресліть у реченнях граматичну основу і визначте, які з них є двоскладними, а які односкладними (вкажіть їхній тип і морфологічне вираження головного члена).
VІ. 1. По довгій неволі хотів тут віку дожити, на Княжій горі (Л. Костенко). 2. Реве-гуде негодонька. Негодоньки не боюся (Леся Українка). 3. Справа і зліва віяло свіжістю і ароматом води (Ю. Смолич). 4. Що неба, що степів! (Л. Костенко). 5. Чи можна випити Дніпро? (М. Рильський). 6. Ось копія наказу (О. Довженко).
91. Підкресліть граматичні основи, розмежуйте безособові та інфінітивні речення.
1. Як важко подолати власну малість! (В. Базилевський). 2. Як слову суть його вернути? (Н. Кіт). 3. Чи варто кожному свого шукати броду? Не краще разом будувати міст? (В. Раєвський). 4. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому? Мабуть, мені доведеться читати самому ці думи? (Т. Шевченко). 5. Як радісно дивитися в блакить! (В. Сосюра). 6. Деколи хочеться серцю стати терном чи кропивою (Д. Загул). 7. За вікном чути шепіт розхристаних вітром тополь (О. Остапчук). 8. Лякатись треба сірості, а не бурхливої відваги (О. Гончар). 9. Ні твоїх снів, ні твоїх дум нам не забути, рідний краю (Б. Лепкий).
93. Підкресліть граматичні основи, розмежуйте односкладні номінативні речення та двоскладні неповні з опущеним присудком.
1. Надгірна ніч. Холодні роси. Сайгак над прірвою кричить (М. Філянський). 2. Золоті підкови. Тихе сяйво вій. Щастя малинове у душі моїй (В. Сосюра). 3. Пусте, що на шляху моїм терни (Д. Павличко). 4. Розплющую очі – наді мною бабуся (О. Гончар). 5. Вирви од бомб, окіпчики, позиції мінометної ба-тареї (Ю. Яновський). 6. Коло Грицевої хати – сум і повага (О. Кобилянська). 7. Співуча, солов'їна мово-мамо, перед тобою – сонячні мости! (Н. Шутенко). 8. У нього сьогодні зустріч з гостями (О. Довженко).

 

ІІ. Тренувальні вправи

Завдання 1

Виділіть граматичні основи односкладних речень зеленим кольором, а двоскладних − синім. Пропущені компоненти відновіть у скісних дужках у кінці цих речень. Визначте тип односкладних речень і, якщо є, різновид (після кожного речення чи кожної предикативної частини).
1. Друга пізнають у біді (Н. тв.). 2. Коли я погляд свій на небо зводжу, – нових зірок на йому не шукаю (Леся Українка). 3. В моєму серці навіки сині очі твої сумні (О. Довженко). 4. Червоні, жовтогарячі й жовті веселчані смуги були такі ярі, неначе горіли тихим полум'ям (І. Нечуй-Левицький). 5. У хаті стало так тихо, що чути, як коли і муха пролетить (Панас Мирний). 6. А всякого зілля, квіток! (Марко Вовчок). 7. Що за чудові перли!.. 8. Ні квітів, ні дерев, ні огорожі (Із тв. Лесі Українки). 9. Він пригадує, як його везли сьогодні тією вулицею (І. Багряний). 10. Пора збиратися в далеку дорогу (В. Стефаник).

Завдання 2

Опрацювавши пункт є) в табл. 54 і пункт 5. Інфінітивні речення, позначте наголос у виділених словах (замінивши малу букву на велИку). Виділіть зеленим кольором головні члени безособових речень, а червоним − головні члени інфінітивних речень. Написане в квадратних дужках не аналізуйте.

 

1. [А довкола темрява, безпросвіття,] нікому передати (Р. Іваничук). 2. Так, нас нікому не спинить, ніякій силі в цілім світі (В. Сосюра). 3. Мені коло неї нічого робити (В. Підмогильний). 4. [Хоч в око стрель] – Нічого не побачити (М. Рильський). 5. Нам, старче, ніколи точити ляси (М. Стельмах). 6. Та мені ніколи не забути під вікном чужих дитячих сліз (В. Сосюра).

 

Завдання 3

Виділіть зеленим кольором головні члени безособових речень, виражені дієслівними формами на но, то, а синім кольором − граматичну основу двоскладних речень. до кожного речення доберіть синонімічну конструкцію,вкажіть її тип.

З р а з о к:
1. На вільне слово ковано кайдани. − На вільне слово сковані кайдани.
2. Гірські печери затоплені водою. − Гірські печери затоплено водою.

1. На Черкащині просо знайдено під час археологічних розкопок три-пільської культури (В. Мицик). 2. Від ведмедя до мурашки – все спаралізоване страхом (М. Коцюбинський). 3. Голову вткнуто йому на широчезних могутніх плечах (Б. Грінченко). 4. Все буде об¬лите золотом сонця (О. Кобилянська). 5. Темної ночі переведено його в те¬мний покій (П. Мирний). 6. Питання було задане дуже серйозно (В. Винниченко). 7. На серце її немов кригу льоду посаджено (І. Франко).

 

ІІІ. Тестування онлайн (за посиланням).

 

ІV. Домашнє завдання: Другорядні члени речення.

1) У поданих реченнях підкресліть граматичні основи, схарактеризуйте другорядні члени речення, заповнивши таблицю (починайте з групи підмета, якщо вона є, потім переходьте до групи присудка). Це пункт 11 у зразку розбору: http://achilova.com/syntaksys-slovospoluchennya-i-prostoho-rechennya/rozbir-prostogo-rechennya
Не забувайте, що член речення − це найменша осмислена відповідь, не виписуйте синтагми!

№ п/п Від якого слова залежить  На яке запитання відповідає  Аналізований член речення Який другоряднийчлен речення Різновид   Морфологічне вираження
дай  кого? що?  гриба  додаток  прямий  ім. у З. в. без прийм.

 

1. Два третього не чекають (Н. тв.). 2. Ти співала мені в сині ночі люлійних пісень, ти в любистку мене у похилій хатині купала (В. Сосюра). 3. Медом акацій пахне зачіплянська вулиця Весела (О. Гончар). 4. Парубок літ двадцяти бігав за ним. 5. Залишив Грицько думку вернутися повесні додому (Із тв. Панаса Мирного).

2) Запишіть речення, підкресліть граматичні основи. Після кожного речення в дужках вкажіть синтаксичну функцію інфінітива − за табл. 61 з лекції 10.

1. Я думаю про горде право підводити сонця з імли (В. Коротич). 2. Пізнати й оцінити Довженка один чоловік, мабуть, не в змозі. 3. Вірші почав писати Андрій ще дитиною. 4. Бути оригінальним – необхідне й законне бажання кожного митця (Із тв. Д. Павличка). 5. Ще виблискує сніг на вершинах стрімких – мов зима відпочити спинилась на них (М. Ткач). 6. Ішла швидко, дивлячись під ноги, ніби боялася спіткнутись (О. Гончар). 7. Пріська наказувала чоловікові солі купити.

 

Напишіть, будь ласка, у коментарях про опрацювання цього матеріалу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *