Практичне заняття 4

Норми української літературної мови

 

Дібрано тренувальні вправи для закріплення орфоепічних, орфографічних і граматичних норм української літературної мови.

 

 

Завдання для всіх

Запам’ятайте скоромовки, стежте за правильною вимовою звуків.

• Чи ти читав Тичину?
• Три дроворуби у трьох дворах дрова рубають.
• Стоїть піп на копі, копа під попом, піп під ковпаком.

Індивідуальні завдання

1. І. Перекладіть українською мовою, поясніть правопис суфіксів.
Бухарестский, крепостничество, мозамбикский, иракский, меккский, прусский, братский, рижский, калужский, угличский, узбекский, тюркский, форосский, балхашский, симеизский, пражский, овручский, таджикский, дрогобичский, ветлужский, козелецкий, страдечский, лютежский.
ІІ. Запишіть, розкриваючи дужки, поясніть правопис відмінкових закінчень.
1. Дозвольте запитати Вас, (шановний колега, пан генерал, пан директор, пані Лариса, пан Арнольд, пан Андрієвський Михайло Петрович). 2. Куди йдеш, (Тарас, Тимур, Григорій, Леся, Юрко, Василько, Іринка, Галина, Галя, Оля, Марійка)? 3. Ходіть з нами, (Ольга Петрівна, Надія Семенівна, Борис Павлович, Олександр Степанович). 4. Як справи, (друг, тато, мама, матуся, доня, донечка, син, синочок, бабуся, брат, дідусь, подруга, сестра)?
Схарактеризуйте типи норм української мови (1-5), наведіть приклади.

 

2. І. Користуючись посібником «Пишемо українською без помилок» (п. 46-49, с. 14-15), згрупуйте слова за правилами подвоєння й подовження приголосних.
Суцвіт...я, суцвіт...ь, істин...ий, узбереж...я, суд...я, пі...вікна, ві...да.лений, пісен...ий, невпізнан...ий, стат...я, стат...ей, ...ляти, війсь...комат, зіл...я, о...битий, бе...змістовний, подвір’...я, збіж...я, повіст...ю, напоєн...ий, качен...я, навма...ня, незлічен...ий, щаст...я, пас...я; Тра©а, Неапо(л)ь, Ру©о, анте(н)а, Е(м)а, Го(л)андія, ба©ейн, Кальку(т)а, Оде©а, Ге(н)адій, то(н)а, брю©ельці, конт(р)еволюція, Ро©іні, гра(м), Маріа(н)а, не(т)о, Іне©а, Са(в)а, А(л)а, Донба©, па(н)а, і(н)овація, ка©ета, Ро©ія, Ні(ц)а, бру(т)о, Жа(н)а.

ІІ. Користуючись посібником «Пишемо українською без помилок» (п. 10–11, с. 8), вставте замість крапок и або і, поясніть їхнє вживання.
1. В погож... літн... ноч..., в морозні ранк..., і вечірній час, і в свята гомінк..., і в дні робоч... ми думаємо, правнук..., про вас (В. Симоненко). 2. Мені потрібен мир навік..., а не на п’ять хвилин (О. Підсуха). 3. Опівноч... айстри в саду розцвіли (О. Олесь). 4. Не так тії ворог..., як добрії люди – і окрадуть, жалкуюч..., плачуч... осудять (Т. Шевченко). 5. Не спіш... язиком, квапся ділом (Н. тв.). 6. Тоненьк... ялинк... розбрелися по схилах гір. 7. Артилеристи, супроводжуюч... піхоту, власноручно тягли всю ніч свої гармати, майже на руках виносяч... їх (Із тв. О. Гончара). 8. Кипариси од ноч... до ранку все шумлять і шумлять навкруг... (В. Сосюра). 9. Уч...ся чужого розуму, але й свого не губи (Н. тв.). 10. Ішла людина, просто йшла людина, закинувш... шарманку за плече (Л. Костенко).
Схарактеризуйте типи норм української мови (6-10), наведіть приклади. Порівняйте поняття норма і правило.

 

3. І. Запишіть слова, вставляючи потрібні букви, поясніть написання.
Пр...суворий, пр...сісти, пр...близько, пр...амбула, пр...гірський, пр...ємний, пр...звище, пр...горілий, пр...сяга, пр...ліплений, пр...рва, пр...зумпція, пр...спокійно, пр...тендент, пр...зирливо, пр...четний, пр...смажити, пр...звисько, пр...рости, пр...цедент, пр...печений, пр...таманний, пр...кумедно, пр...азовський; бе...страшний, ро...кинути, на...кусити, ві...класти, ...хилитися, ...рвати, ...шити, о...копати, на...прибуток, мі...планетний, бе...шумно, ро...питати, ...пиляти, ...чинити, ...формувати, ро...повідь, ...цементувати, бе...посередній, ...хлипувати.
ІІ. Від імен у дужках утворіть форми по батькові, запишіть імена і по батькові в кличному відмінку.
Мирослав (Трохим), Зінаїда (Павло), Ізмаїл (Рефат), Сава (Валерій), Венера (Юнус), Алла (Денис), Євген (Марко), Якуб (Муслім), Софія (Захар), Семен (Тимур), Гульсара (Наріман), Лілія (Станіслав), Валентин (Гліб), Ільяс (Марат), Жанна (Ігор), Карпо (Леонід), Севіля (Кадрі), Мирослава (Віталій), Хома (Володимир).
Схарактеризуйте явище інтерференції, наведіть приклади інтерференції на різних мовних рівнях.

 

4. І. Запишіть українською мовою, поясніть написання.
Барабанщик, Курск, кобзарь, барельеф, просьба, девятьсот, печь, строится, клеёнка, взволнованный, броневик, восемь, учится, шестьдесят, морозец, грильяж, бодрый, меньшинство, перешеек, лосьон, сегодня, токарь, съёмка, дождь, пишут, миллион, восемьдесят, месяц, портьера, Скадовск, окончание, рельеф, лётчик, пятьсот, рисуется, пишешь, Харьков, Бийск, кончик, чьего, банщик, медальон, клеёнка, Воробьёв, Луцк, Ньютон стул.
ІІ. Вставте пропущені букви, поясніть правопис слів.
Репатр...ац...я, рец...д...в...ст, стаб...л...затор, тр...бунал, Атт...ка, ц...н...зм, гл...цер...н, Т...бет, Л...ссабон, параш...т, Ізма...л, к...пар...с, юст...ц...я, д...сертац...я, експерт...за, Узбек...стан, к...но, пол...т...ка, д...станц...я, С...лез...я, ультрамар...н, Аргент...на, бронх...т, ш...мпанзе, фет...ш, Місс...с...пі, трот...л, ас...міляція, штр...х, академ...к, рад...й, нейтр...но, троп...ки, Р...м, арх...в, кос...нус, гр...п, міт...нг, операц...я, в...мпел, Бр...танія, ф...нал, гібр...д, Амер...ка, бенз...н, автомоб...ль, адаж...о, деф...с, граф...н, пр...оритет.
Схарактеризуйте суржик як наслідок інтерференції.

 

5. І. Запишіть українською мовою, поясніть правопис.
Улыбается, Брюньон, предъявить, девятьсот, курьёзный, ночь, Амударья, цветной, аптекарь, утоньшаться, Рыбинск, болевой, павильон, многих, зверь, чьего, роскошь, пламя, верфью, объём, надеется, шестьсот, Кузнецк, безъядерный, Будённый, спрячутся, полночь, подъёмный, объект, вьётся, шестьдесят, батальон, тоньше, календарь, волевой, Марсельеза, серьёзный, Ерёмин, надеется, Лукьян, соловьи, голубь, пятьсот, Цезарь, уменьшить, приём.
ІІ. Поставте іменники в родовому відмінку, поясніть правопис відмінкових закінчень.
Алмаз, вхід, вечір, камінь, квадрат, Єгипет, Ніл, Буг, Дністер, лист, стадіон, папір, двір, кілограм, бал, звук, Джанкой, знак, Алжир, спосіб, ведмідь, корінь, хвіст, сік, дріт, політ, стіл, промінь, дзвін, ступінь, схід, колір, цукор, студент, парк, лікар, кінець, листопад, ліс, землетрус, корпус, завод, звір.
Дайте поняття мовного етикету, наведіть приклади.

 

Напишіть, будь ласка, у коментарі про виконання домашнього завдання і зазначте номер вправи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *