Рубрика: 1. Лекції

1. Лекція 6

ЕКВІВАЛЕНТИ РЕЧЕННЯ   З’ясовано поняття еквівалентів речення, схарактеризовано їхні типи, функції та семантику.   План 1. Поняття про еквіваленти речення, їхні типи. 2. Слова-речення, їхня семантика і функції. 3. Звертання-речення, їхні функції і семантика. 4. Незакінчені речення, особливості їхнього вживання. 5. Пунктуація при еквівалентах речення (табл. 128).              Література до теми Ачилова В. П. […]

1. Лекція 5

Повні та неповні речення. Парцельовані конструкції   Схарактеризовано категорію повноти / неповноти речення, описано типологію неповних речень. Описано парцельовані конструкції як прийом експресивного синтаксису.   План Синтаксична категорія повноти / неповноти речення. Типологія неповних речень. Характеристика відсутніх компонентів у неповних реченнях. Пунктуація в неповних реченнях. Парцельована конструкція, її компоненти.            Література до теми Ачилова В. […]

1. Лекція 4

Речення як основна синтаксична одиниця. Типологія простого речення   Схарактеризовано основні ознаки речення, наведено типологію простого речення   План 1. Формування поняття про речення у традиційному мовознавстві. 2. Основні ознаки речення. 3. Речення і судження, висловлення, фраза 4. Типологія простого речення. 5. Типи речень за метою висловлення.   Література до теми Ачилова В. П. Синтаксис […]

1. Лекція 3

Лекція 3 Синтаксичні зв’язки між компонентами словосполучень Схарактеризовано форми підрядного зв’язку, наведено правила побудови правильних словосполучень. План 1. Форми підрялного зв’язку між компонентами словосполучень у науковій та шкільній граматиці. 2. Види узгодження. 3. Керування, його види. 4. Прилягання. Поняття про відмінкове прилягання. 5. Кореляція. Види кореляції. 6. Поняття про підрядносполучникове підпорядкування. 7. Алгоритм визначення форм […]

1. Лекція 2. Типологія словосполучень

Типологія словосполучень Названо критерій виділення словосполучень, схарактеризовано типи словосполучень за морфологічним вираженням компонентів, за ступенем їхнього злиття і за будовою. План 1. Поняття про словосполучення. Критерій виділення словосполучень. 2. Словосполучення і сполучення слів, слово, речення. 3. Типи словосполучень за морфологічним вираженням компонентів. Структурна схема (модель) словосполучення. 4. Типи словосполучень за ступенем злиття компонентів. 5. Типи […]

1 — Лекція 1. Загальні питання українського синтаксису

Лекція 1   Загальні питання українського синтаксису Подано відомості про синтаксис як розділ науки, його структуру і головні поняття, історію вивчення синтаксису   План 1. Синтаксис як розділ граматики. Зв’язок синтаксису з різними галузями лінгвістики та іншими науками. 2. Структура синтаксису. 3. Синтаксичні одиниці (СО), їхні типи. Синтаксичні синоніми і синтаксичні варіанти. 4. Синтаксичні відношення […]